--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697593 kpl

Tuija Braxin ajatuksia

Ministeri Tuija Brax, olisiko Teidän aika vetäytyä politiikasta? Olette huolissanne perussuomalaisten kunnanvaltuutettujen kokouskäyttäytymisestä. Mm. siksi aiotte aloittaa kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajien koulutuksen. Noteeraatte valtuustoihin valituksi tulleiden perussuomalaisten harkintakyvyn puutteelliseksi ja maanlaajuisesti uhkaavaksi vaaratekijäksi, jolla haluatte loukata  valtuutettuja sekä puolueen mainetta. - Pääministerin isä emeritusprofessori Tatu Vanhanen pohti rotujen eroja oppimiskyvyssä.

Ette ole huolissanne valtuutettujen teoista kokoussalin ulkopuolella eikä siitä, mitä linnununtuvapukuihin sonnustautuneet cityvihreät tekevät Lapin metsätyömailla köyttäessään itsensä velkaisen yrittäjän työkoneisiin. Tahallinen haitanteko voi käynnistää jopa konkurssin ja on muutoinkin rangaistava teko.

Ministeri Brax, mikä on viestinne turkistarhureille ja -kauppiaille, joiden omaisuutta Teidät valtaan  nostaneet cityvihreät tuhoavat? Mikä on viestinne heille, joiden tilat on pantu lainvastaisesti, perusteitta ja lähes korvauksitta esim. Natura 2000-suojeluohjelmaan. Entäpä niille, jotka ymmärtävät, ettei heidän maillaan ole EU:n kriteerit täyttäviä luontotyyppejä, uhanalaisia kasveja tai eläimiä, kun heidän omaisuuttaan pakkolunastetaan saman ohjelman toteuttamiseksi. Kuka on opettanut maiseman ennallistamisessa ”toimivat” lampaat sellaisiksi, etteivät ne syö uhanalaisia kasveja, joiden perusteella suojelukohde on valittu? - Antaisivatko esimerkit aiheen pohtia ministerin pätevyysvaatimuksia ja etiikkaa.

Ohjatkaa käytettävissä olevat voimavarat tärkeämpiin kohteisiin eikä pyrkimyksiin säilyttää vihreiden kannatus perussuomalaisten yläpuolella! Kiihotatte tuontyyppisellä toiminnallanne ääriaineksia ja takaatte, että sade tulee suoraan perussuomalaisten laariin.  

Alpo Ylitalo

Ps:n Keski-Pohjanmaan piirin pj. (koulutusryhmän ulkopuolinen valtuutettu)

2008-10-29