--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707324 kpl

Työmoraali osa kilpailukykyä

 

On suorastaan surullista katsoa tilastoja, jossa suomalaiset ovat 2000-luvulla käyttäneet työtaisteluihin tulpasti enemmän työpäiviä kuin ruotsalaiset. Pohdinnoilla on pohjaa, koska Suomessa niihin käytettiin vuodessa 138 891 päivää. Ruotsissa on yli neljä miljoonaa asukasta enemmän ja työtaisteluihin on käytetty vain 60 921 päivää (STT).

 

Sekä Yle että MTV3 julkaisivat 22.7. työllisyyslukuja. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastotietojen mukaan työttömien määrä oli 337 000, mutta Ylen käyttämien tilastokeskuksen lukujen mukaan likimain 260 000.  Moni ihmettelee, mistä näin suuri ero johtuu. Tilastokikkailu ja huonojen lukujen piilottelu aloitettiin Paavo Lipposen pääministerikaudella. Työllisyystilannetta kuvaavat luvut saatiin näyttämään totuutta positiivisemmilta.

 

Maalaisjärjellä on vaikeaa käsittää, miksi tilastokeskus "huijaa" koko kansaa. Työttömyysluvut eivät kerro mitään huonosta taloustilanteesta. Työttömäksi katsotaan henkilö, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi viimeisten neljän viikon aikana.

 

Minihallitusneuvotteluissa kerrottiin työllisten määräksi 66,7 % työkykyisestä ja -ikäisestä väestöstä. Jos työttömyysluku on 9,2 % samasta lähtöluvusta, väliin jää suuri aukko. Ruotsin työllisiksi ilmoitetaan 75 %, joten luvut kuvaavat suomalaisen sosiaaliturvaverkon varassa elävien ihmisten suhteellisestikin suuremmasta määrästä.

 

Täydennyksenä edelliseen on perusteltua todeta, että julkinen sektori käyttää 58 % Suomen bruttokansantuotteesta. Ruotsissa 51, Saksassa muistaakseni 44 ja USA:ssa 33 %. Näimä luvut kertovat 70-luvulla voimistuneesta uusien virkojen perustamisbuumista. Kunnat perustivat kilvan uusia virkoja, jotta saatiin valtionosuuksia. Unohdettiin, että kunnat muodostavat valtion. Nyt raskas hallinto työllistetään väkisin.

 

Suuri verovarojen tarve perustuu näihin lukuihin. Veropohjaa on laajennettu koskemaan monia raaka-aineita, energiaa, ympäristöä ym. tuotannontekijöitä. Muutama päivä sitten  asuinrakennuskustannusten kerrottiin sisältävän lähes puolet veroja.

 

Kun Kemijärven ja Kajaanin sellutehtaat lopetettiin, alueen puuta jää joka vuosi miljoonia kuutioita käyttämättä. Alueelta, jonne on todella vaikea saada uutta teollisuutta, katosi työpaikkoja huomattava määrä. Samaan aikaan hallitus nosti polttoaineveroja niin paljon, ettei puuta kannata  kuljettaa satojen kilometrien päähän jalostettavaksi.  - Samaan aikaan Mauri Pekkarisen ministerikaudella tehtiin haketta ja turvetta vieroksuvat energiaratkaisut, jotta tuulivoimalle on tilaa. Energiaveroja kohdennettiin niin, että kivihiilen tuonti tuli kannattavaksi. Syntyi energiataseen 8 miljardin vaje, joka rahoitetaan ulkomaisin lainarahoin.

 

Vihreät  nauttivat, kun ötyköillä on monimuotoinen ja viihtyisä temmellysmetsä. Perustetaan uusia suojelualueita ja täytetään vatsa maisemaa ja hylkeitä katsellen.

 

Olivatko kevään lakot tarpeellisia kurjuuden lisäämiseksi? Kalliin euron lisäksi ei lisärasitteita! Viime vuosisadalla huono työllisyyden ja talouden tila lisäsi vasemmiston kannatusta, mutta nyt ei auta sekään. Työelämää tuntematon "untuvikkoeduskunta" huutaa työpaikkoja lisää, mutta ei ymmärrä tarvittavia keinoja.

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2014-07-23