--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697488 kpl

Onko Vattajan avulla tehty politiikka oikeuden- ja johdonmukaista?

Kokkolan perussuomalaiset jättivät tammikuussa valtuustoaloitteen Lohtajan Vattajan alueen virkistyskäytön kehittämisen puolesta. Aloitteen taustalla oli tieto mm. siitä, miten virkakoneisto kaventaa Naturan avulla rannikon asukkaiden oikeuksia. – Aloitetta ei juuri uutisoitu.

Jottei poliittinen hyöty ajautuisi väärään ryhmään, valtuusto sai samasta asiasta kaksi aloitetta 9.3.09. Tekijöinä ovat keskustan Puumala ja kristillisten Kallis. - Se uutisoitiin! Linjanmukaisesti kirjoitin nimeni aloitteisiin. Perussuomalaisten johdonmukaisuus on tunnustettu, kun kannatuksen  mitattiin 13.3.09 olevan yli 9 %. Kepu kutistuu kuin pyy maailmalopun edellä ja Kd kypsyy omassa liemessään.

Ollessaan puolustusministerinä Seppo Kääriäinen halusi tehdä Vattajasta armeijan täysmittaisen harjoitusalueen. Puolustusvaliokunnan jäsen, taktikko, Bjarne Kallis sai tilaisuuden tavoitella julkisuutta (Keskipohjanmaa 25.8.06) ja hän etsi Suomen armeijalle harjoituspaikkoja Pohjois-Ruotsista. Kallis otti taitavasti poliittisen hyödyn Lohtajan Vattajan avulla. Jutta Urpilainen ja Mika Lintilä ilmoittautuivat poliittisen vastuun kantajiksi ja puolustivat armeijan suunnitelmia mielipide-kirjoituksellaan Keskipohjanmaa-lehdessä.

Himangan Pohjanpään osakaskunnan rantakaavaan tuli 335 rakennuspaikkaa. Myöhemmin osa niistä jäi Natura-alueelle. Ympäristökeskuksen virkakoneisto ei anna rakentaa omarantaisille saaritonteille rantautumispaikkaa veneelle vedoten kaavan määräyksiin. – Kaavoittajan mielestä jokaiselle saaritontille kuuluu oma rantautumispaikka. Joidenkin anomusten kielteisiä vastauksia perustellaan läheisen Natura-alueen häiriintymisellä.

Sorsanpyytäjiltä kiellettiin ympäristöä saastuttavien lyijyhaulien käyttö, mutta ympäristöministeri Paula Lehtomäki turvaa armeijan sotaharjoitusoikeudet Vattajan Natura-alueella. – Tieto on peräisin Yle:n Radio Keski-Pohjanmaan uutisesta.  Kepulainen ympäristöministeri hyväksyy, että yhden leirin aikana putoaa mereen jopa satoja tonneja ammus- ja ohjusromua. 

Maakunnan kansanedustajien mahdollisuudet vaikuttaa armeijan ja Metsähallituksen  toimiin ovat marginaaliset, mutta Vattajan käytön päällekkäisaloitteilla tavoitellaan poliittista hyötyä. 

Lohtajan Vattajan ja Himangan huvilanomistajien äänillä ei saa eduskuntapaikkaa. Pienen kansanosan oikeuksia ei puolusta kukaan. Miten avomeren laidassa  rantaudutaan saareen ilman suojaisaa paikkaa? Puumalan aloitteessa kaupunki mielletään sataman kautta alueen oikeudenomistajaksi. Enteileekö sen puolustus Ohtakarin huvilanomistajien oikeuksien kaventu-misesta?

Virkahenkilön kyseenalainen, jopa lainvastainen vallankäyttö voi käynnistää turhan vuosia kestävän valituskierteen esim. venelaiturin rakentamisesta. – Sitkeä oikeudettomaan tilaan joutunut voi ottaa yhteyttä alueensa kansanedustajiin. Heille puuttuminen lainvoimaisiin päätöksiin on ikävää - jopa vastenmielistä. Parhaassakin tapauksessa työmäärä saavutettavissa olevaan poliittiseen hyötyyn nähden on olematon. Lisäksi virkavallankäyttäjällä voi olla keino pysäyttää nousussa oleva herrahissi jo ”alakerroksiin”. On turvallisempaa sietää vaaleissa vallan antaneen napinaa kuin joutua itse vallankäytön uhriksi. Päällekkäiset aloitteet eivät takaa kansan oikeuksia, vaan niillä tavoitellaan poliittisia päämääriä!

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps., Kokkola

2009-03-15