--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701730 kpl

                                           

Lisäenergiaa luonnosta

Ovatko tunnelivoimalat kannattavia?

Sodan jälkeen olemme eläneet kiivasta talouden ja sähkönkulutuksen kasvun aikaa. Kasvu jatkuu, vaikka sähkön hinta nousee ja puhuttaa samalla, kun uusia tuotantomuotoja etsitään. Siirtoverkkojen omistus estää hintakilpailun. Löytyisikö vesiensuojelusta ja kalateiden rakentamisesta järkevämpi sijoituskohde Hondurasiin päästöoikeuksien ostoon käytetyille varoille? Ne kun korottavat sähkön hintaa.

Perämereen laskevien kalanousujokien voimalaitoskäyttö on näivettänyt arvokalakantoja. Huoli kantojen supistumisesta ei kuitenkaan näy muutoin, kuin pyynnin rajoituksina, vaikka todellisuudentajuiset ymmärtävät, etteivät rajoitukset pelasta niitä. Valtiolta ja voimayhtiöiltä voisi vaatia todellisia tekoja tilanteen korjaamiseksi. Joissa kutevien kalalajien lisääntyminen vaikuttaa koko merialueen rannikon elämään. Kalojen nousureittien tuntuva rakentaminen on ainoa keino luonnon arvokalakantojen elvyttämiseen. - Fortumin johtajien optioilla olisi rakennettu kutukaloille kaikki Kemijoen voimalaitosten ohituskanavat! Velvoiteistutukset ovat tekohengitystä.

Maallikon näkökulmasta vesivoiman lisärakentamista tultaneen jatkamaan. Joidenkin biologien mukaan sitäkin pidetään vahingollisena. Se ei kuitenkaan saastuta ympäristöä, kuten useimmat muut tuotantomuodot. Siksi lisärakentamismahdol- lisuuksia tulee selvittää ymmärryksellä eikä tunteella.

Olisikohan mahdollista rakentaa koskien alle tai viereen tunneleita, joihin voisi juoksuttaa myös tulvavesiä turbiinien läpi? Huomaamattomina ne tuskin aiheuttaisivat paljoakaan haittaa luonnolle. Käyttökelpoisen tunneliratkaisun löydyttyä vesivoima- tuotantoa olisi lisättävissä niin, ettei rasitettaisi merkittävästi mitään elollista enempää kuin maisemiakaan. Samalla säästettäisiin yli juoksutusvesistä kalateiden vaatima vesimäärä. Pohjapadoilla saattaisi olla ratkaiseva merkitys veden varastoinnissa ja paineen nostossa. Lieneeköhän asiaa perusteellisesti selvitetty?

Alpo Ylitalo

Kokkola 2006-02-06