--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707270 kpl

Alkutuottajan ahdinko

Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden helpottumisen myötä kilpailu kiristyy ennen muuta kaupan ja teollisuuden aloilla. Saadakseen markkinoilta lisätilaa ja markkinaosuuksia suuret toimijat ostavat pienempiä kilpailjoitaan. Varsinkin elintarviketeollisuuden ja kaupan kiristyvä kilpailu ja paineet kohdentuvat puolustuskyvyttömiin raaka-aineiden alkutuottajiin.

Maamme maidon, viljan ja lihan tuottajat ovat ahtaimmalla, sillä kilpailu on pakottanut nostamaan tuotantomäärät niin suuriksi, että jaksamisongelmat ovat arkipäivää perheviljelmillä. Tuotteiden hinnat ovat laskeneet niin, etteivät tulot riitä edes tilapäisavun palkkaamiseen. Nuoret terveet viljelijät ovat selvinneet, kunnes iän mukanaan tuomat jaksamisongelmat pakottavat lopettamaan koko ammatin.

Jos korot pysyvät alhaalla, ne auttavat selviytymään miljoonainvestoinneista. Sen sijaan lisääntynyt byrokratia ja Venäjän kauppapakotteet ovat pudottaneet alkutuotannon hintoja elintarvikealalla.

Kiristyvä kilpailu ja tuontiruoka kasvattavat terveyteen kohdistuvia riskejä. Toivottavasti juuri paljastunut brasilialaisen pilaantuneen lihan dumppaus Eurooppan markkinoille avaa päättäjien ja kuluttajienkin silmät huomaamaan, ettei puhe puhtaasta kotimaisesta ruoasta ole ylitramatisoitua. Meidän jokaisen tulisi tulla toimeen ja elää siitä työstä, jota tekee. Nyt kotimainen kauppa tuhoaa alkutuottajien elinkeinoja.

Syömme kotimaista luonnonkalaa vain 6 % kulutuksesta. Norjan lohipakkauksessa ei ole terustuspäivämäärää. Millaiset lääkejäämät ovat lohessa? Kiristyvä luvitus ajaa suomalaiset kalakasvattajat Ruotsiin. Kotitarvekalastuksen määräyksiä kiristetään ja arvokala syötetään hylkeille.. Kalaravinto on erittäin terveellistä ja suositeltavaa; silti suuren herkun silakan pyyntikiitiöt on annettu virolaisille, jotka jalostavat ja markkinoivat sen. - Elintarvikekaupan taseen vaje on n. 4 miljardia. Kotimainen ruoka on terveellistä ja aina hintansa väärti.

Alpo Ylitalo, Kokkola 2017-03-22