--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701730 kpl

                     

Lahjomaton Suomi

– VTV huomauttaa Natura-ohjelmasta?

Helsingin Sanomat kirjoitti 11.2.07 laajan jutun yhteiskuntamme lahjonnasta tai lahjomattomuudesta. Jutussa on useita tapauksia, joissa virkamiehiä on tuomittu lahjoman ottajina. Esitellään myös lahjan antajia. – Suomeahan on erityisesti mainostettu maailman korruptiovapaimpana oikeusvaltiona. Voiko totuus olla toinen?

Elitistisissä hallintopiireissämme on vallinnut pitkään ajattelutapa, jonka mukaan ”väärä” ihminen ei voi olla oikeassa eikä ”oikea” väärässä. – Hyvä-veli-perinne on pesiytynyt niin lujasti hallintokoneistoomme, ettei sen tekemiä laittomuuksia enää pidetä edes väärinä, vaan maan tapana. Kunnallisessa kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikassa väärämielisyys verhotaan poliittiseen ja demokraattiseen päätöksentekoon, jolloin vääryyskin muuttuu oikeudeksi. - Toiselle maksetaan viereisestä samanarvoisesta maapalasta tuplahinta toiseen verrattuna.

Miten tämä on mahdollista? Tiedotusvälineillämme ei ole uskallusta puuttua oikeus-, poliisi- ym. hallinnossa tehtyihin rikkomuksiin. Mielipidekirjoituksistakin saksitaan se, mikä ”vahingoittaa” hallinnon mainetta ja luotettavuutta. Laillisuusvalvonta ei toimi, koska sekä oikeusasiamies että oikeuskansleri suojelevat systemaattisesti väärien päätösten tekijöitä. Kantelu johtaa alle promillen tapauksista edes huomautuksen tasoiseen sanktioon. Oikeusvaltioimagoa pidetään yllä väkisin!

Hämmästyttävä ja selkeä vääryys maanomistajia kohtaan tehtiin Natura 2000-suojeluohjelmassa. Uutisissa kerrotaan 13.2.07 valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) puuttuneen tähän. Kannanotossa todetaan Natura-hankkeen olleen ympäristöministeriölle liian suuri ja huonosti valmisteltu. Ministeriötä syytetään ympäristökeskusten toimien valvonnan puutteesta ja lepsuilusta toiminnan ohjauksessa.

Ministeriö halusi ylittää harkintavaltansa, sillä direktiivin mukaisia selvityksiä suhteellisen suojelun tarpeesta ja tasosta ei tehty olleenkaan. Ympäristöministeri Pekka Haaviston, vihr., kanta oli, että ensin valitaan kohteet ja sitten keksitään perusteet. – Tämän toimintamallin hyväksyi sittemmin korkein hallinto-oikeuskin ja hylätessään maanomistajien valitukset. ja siunatessaan lähes kaikki valinnat.

Nyt VTV:llä on selkeä kanta em. tehtävän huonosta valmistelusta ja ohjauksesta. – On perusteltua kysyä ovatko ”väärät” ihmiset arvostellessaan suojelukohteiden valintaa ja perusteita olleetkin oikeassa!

Onko oikein, että alkaneeksi ilmoitettu Natura-alueiden pakkolunastusmenettely viedään päätökseen, vaikka aluevalinnat eivät täytä suojelukriteereitä?

Alpo Ylitalo, Kokkola

2007-02-13