--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701746 kpl

Ministeri Rehn: rahaa Guggenheimiin, muttei vientiin


Suomen talouden menestys on paljolti vientiteollisuuden varassa. Jokainen aikaansa seuraava ymmärtää, että EU:n rahoituskriisin, oman kustannustason, heikon kysynnän ja idästä tulevan kilpailun vuoksi oma kilpailukykymme on todella heikko. Markkinoilta tippuminen jatkuu monilla aloilla.


Pitkien kuljetusmatkojen maassa tavaroiden kuljetuksen ja varstoinnin eli logistiikan vaikutus kilpailukykyymme on huomattavan suuri. Tehokas tavarankäsittely ja toimistusten nopeus paranevat, kun Pohjanmaan kaksoisrata valmistuu. Sillä on merkittävä vaikutus meritse kulkevaan transitoliikenteeseen. Kuljetusaikojen lyheneminen edistää raideliikenteen kuljetusmäärien kasvua ja kilpailuasemaa. Varustamoidenvälinen kilpailu kiristyy ja laivojen lastausmäärät kasvavat. Siksi Kokkolan väylän kulkusyvyyteen on saatava vähintään metri lisää. Satamasta ei saa muodostua pullonkaulaa ulkomaankaupalle sillä avainsana on meriliikenne.


Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin kemianteollisuuden keskittymä. Syvempi väylä ja suuremmat laivat parantavat kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Se lisää investointikohteena mahdollisuuksia sekä olemassa olevan teollisuuden raaka-aineiden kuljetus- ja varastiointikus-tannusten laskua. Jos satama ei vedä, rataan sijoitetut miljoonat ovat tehottomia ja niiden tuotto heikko. Kokkolan väylän ruoppaus maksaa n. 46 milj. euroa, joka on jaettavissa useammalle vuodelle.


Elinkeinoministeri Olli Rehn aikoi ajaa läpi valtion rahoitusosuutta 40 miljoonaan euroon Guggenheim-museolle. Hän näkee hankkeella olevan positiivista vaikutusta elinkeinoelämälle. Tuskin Rehnin näkemyksellä on reaalipohjaa, sillä vastaavia, reipasta tappiota tuottavia laitoksia löytyy useista maailman suurkaungeista.


Kokkolan satama on noussut tavarankäsittelytonneissa Suomen suurimpien satamien joukkoon. Pari vuotta sitten tavaran käsittelymäärät nousivat jo yli kahdeksan miljoonan tonnin ja satama tuotti reippaasti voittoa. Lastaus- ja purkausmäärissä transitoliikenteen osuus on huomattava.


Nykyinen Kokkolan sataman tavarankäsittelykapasiteetti riittäisi käsittelemään yli 10 milj. tonnia ilman lisäinvestointeja ja pienin satsauksin saataisiin huomattavan suuri kapasiteetin lisäys.


Onko museohanke tuottavampi sijoitus kuin Kokkolan satamaväylä? Kaupunkimme satama on ainoa Perämeren satamista, jossa Panamax- ja Gapesize-luokan laivojen tavarankäsittely sekä varastointi on mahdollista.


Alpo Ylitalo

Kokkola

2016-09-04