--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701738 kpl

Alpo Ylitalo Halsuallaa_ylitalo_50.jpg

Alpo Ylitalo ideoi Perhojokilaaksolehden järjestämässä tilaisuudessa maaseudun elinkelpoisena säilymisen edellytyksistä. – Kalastajamaanviljelijäperheessä kasvaneena ymmärtää maaseudun elämää. Koulujen lakkauttaminen autioittaa kylät ja muuttoliike parempien palveluiden perään asutuskeskuksiin alkaa. Esimerkkejä näivettymisestä on jo jokaisessa pitäjässä. EU:n aiheuttama näivetystauti toi Pohjanmaalle huomattavan ongelman, kun lauttaliikenne Vaasasta Ruotsiin loppui. Kuihtuminen tuntuu Kokkolassa saakka. Jotakin on tehtävä.

Maataloudesta vapautuville tiloille voidaan suunnitella ja kehittää monenlaista teollista toimintaa. Ylitalo on työllistänyt ihmisiä työnantajana 36 vuoden ajan. Monelle hänen oppilaistaan on tarjoutunut mahdollisuus aloittaa oma yritystoiminta vene- ym. lasikuituteollisuudessa. Kaksi alueen merkittävimpiin kuuluvaa yritystä on saanut alkuoppinsa hänen palveluksessaan. Jälki näkyy kahdessa Perhonjokilaaksonkin kunnassa menestyvänä veneteollisuutena.

Sopivaa alihankintaa  voidaan siirtää maaseutukyliin ja säilyttää ne asuttuina. Monille vanhoille  maaseudun tuotantolaitoksille löytyy hyötykäyttöä, jos sitä todella halutaan. Kunnallisia palveluita kehitetään  varojen ja tarpeiden mukaan.

Uusien yritysten määrää pitää lisätä lamaa edeltäneelle tasolle kevytehtoisilla yritysystävällisillä rahoitusjärjestelyillä. Meiltä puuttuu noin 60.000 yritystä lamaa edeltäneestä tasosta. Se ei voi olla näkymättä yhteiskunnan seuraavissa tilastoissa. Uusia syntyy vuosittain noin 23.000, kun tarve olisi noin 30.000 yritystä vuodessa, Ylitalo kiteyttää.

Lehdistötiedote 2007-03-10