--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707325 kpl

Vaalit lähenevät - puhutaanko oikeista aiheista?


Kasantalous supistui jo kolmantena vuotena peräkkäin, mutta enää 0,1 %. Vaalit ovat lähellä ja ehdokaslistat jätetään. Ymmärretäänkö valitsijoiden joukossa, mihin kussakin ehdokasratkaisussa on päädytty ja mitä sillä on saavutettavissa maan talouden kuntoonsaattamiseksi?


Olemme menettäneet vaikeasti palautettavia markkinoita liian korkeana pitkään olleen euron kurssin vuoksi. Euroalueen ulkopuolelta tuotu tavara on ollut edullista, mutta samalla EU:n sisällä tuotetun tavaran kysyntä on hiipunut. Sisämarkkinoilla konkurssien ja lopettaneiden yritysten määrä on noussut huolestuttavan korkealle. Työttömyyttä on lisännyt sekin, että menetettyä kilpailuetua hakevat yritykset ovat lähteneet joukolla alhaisempien tuotantokustannusten ja joustavampien työehtojan maihin.


Ymmärtävätkö eduskuntaan pyrkivät, miksi Viroon on perustettu tai sinne lähtenyt yhteensä 27 000 suomalaisyritystä? Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät eniten, mutta ovat puolustuskyvyt-tömämpiä kuin suuryritykset. Myös raskas, valtaansa näyttävä byrokratia ajaa yrityksiä pois Suomesta. Hyvä esimerkki on Ruotsiin muuttavat kalankasvattajat. Suomessa syödään enää 6 % ammattikalastajilta tullutta kalaa.


Neljän prosenttiyksikön yhteisöveron laskeminen tällä vaalikaudella osoittaa, että päättäjien pallo on täydellisesti hukassa. Todennäköisesti sen vuoksi ei tullut montakaan työpaikkaa, vaikka Ilpo Kokkila, kuten pääministeri Katainen, vannoi veroalen saattavan investoinnit käyntiin.


Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan tällä vaalikaudella julkisen sektorin palkat ovat nousseet 37 %. Valionyhtiöiden kokouspalkkiot ovat nousseet huimiksi ja nyt nostetaan kunnallisten yhtiöitten palkkioita järjettömiin summiin. Samaan aikaan sosiaalitukien varassa olevien ihmisten määrä kasvaa. Työpaikkojen vähetessä myös verotulot vähenevät, mutta työttömyyskulut kasvavat. Hallituksen vasen siipi vaatii veropohjan laajentamista ajattelematta heikkenisikö kilpailukyky ja lisääntyisikö työttömyys. - Jatketaan peittoa kuin hölmöläiset. Taloussanomat: http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2013/08/05/miksi-yritykset-irtisanovat-veroalesta-huolimatta/201310852/12


Vuosina 2003-2012 (tilastokeskus) valtion maksamat keskiansiot kasvoivat yhteensä 44 %, kun kunnissa ja yksityisissä yrityksissä nousu jäi 35 %:in. Kiivainta palkitseminen oli valtionhallinnon johtajilla ja asiantuntijoilla, joiden palkat nousivat jopa yli 50 %. Myös kuntapuolella monien ammattiryhmien palkat ovat nousseet koko ajan yksityisiä ammatteja nopeammin.


SAK ja EK kävivät pitkät neuvottelut laittomien lakkojen aiheuttamien vahinkojen vuoksi sanktioiden koventamisesta, mutta tuloksetta. Meillä on noin miljoona ihmistä, jotka elävät köyhyysrajalla tai sitä alemmalla toimeentulolla, mutta työlliset eivät tingi mistään. Pankit käyvät yhä ahneemmiksi.


Onko uusi eduskunta kyvykkäämpi kuin nykyinen? Käykö niin kuin yhteisöveron alennukselle kävi? - Tuleeko osakeyhtiöiksi muutettuihin kunnallisiinkin liikelaitoksiin uusia työpaikkoja ja arvonlisää, kun poliittiset johtokunnat korvataan hyväpalkkaisilla hv-järjestöjäsenillä?


Alpo Ylitalo

2015-03-10