--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701730 kpl

Kokkolan tulevaisuus


Hyvät kokkolalaiset! Me teemme sen. Laitamme yhdessä Kokkolan kaupungin talouden kuntoon. Emmehän voi elää velaksi lastemme laskuun. Karsimme kuluja ja katkaisemme pitkään jatkuneen velkaantumisen. Nykyinen verotulojen kasvu ei riitä talouden tasapainottamiseen.


Kuntataloudet eivät ole irrallaan kansantaloudesta, vaan niissä pätevät samat vaatimukset työn tehokkuuden ja työajan suhteen kuin yksityisellä sektorilla. Tiukka edunvalvonta ja korkea rahan arvo ovat ajaneet yrityksiä konkurssiin sekä jäljellejääneitä tiukkaan kulukuriin ja irtisanomisiin.


Kuntiin perustettiin 70-80-luvulla virkoja ja tehtäviä, jotta saatiin valtionosuuksia. Syntyi töitä, joiden tarve tahtoi unohtua ja keksitty virkavaltaisuus lisää "väkisinkin" työtä. Byrokratia syö vieläkin tuottavuutta. Virat toivat jopa uusia virkoja, joita on nyt purettava eläke- ym. keinoilla välttyäksemme työttömien ja vaikeasti työllistettävien joukon kasvulta. Kuntien velvoitteita, on lisätty, mutta rahoitusta on supistettu. Kaupungin verokertymän supistuessa sote-menot kasvavat. 


EU- ja euro-huumassa emme huomioineet joustamattoman rahanarvon ja kiristyvän kilpailun vaikutuksia ennen kuin jäykkä hallinto ja kansallinen pakottava edunvalvonta veivät kilpailukyvyn. Heikentyvää EU:n ostovoimaa korjataan kiinalaisella työttömiä lisäävällä halpatuonnilla. Investointihyödykkeitä tuottavana maana kärsimme EU:n etelävaltioiden virheinvestoinneista kysynnän hiipumisena ja työttömyyttä aiheuttavana markkinoiden menetyksenä. 


Meidän pitää ymmärtää oma elinkeino- ja yritysrakenteemme, jonka pohjalta talouden toimintaedellytyksiä tulee hoitaa. Tilastokeskuksen mukaan 1-9 henkilön mikroyritykset työllistivät 93,1 % ja yli 250:n suuryritykset vain 0,2 % vuonna 2011. 


Edellisen perusteella pienyrityksiin on saatavissa nopeimmin työpaikkoja. Asukaslukuun suhteutettuna meillä oli 71,9 yritystä 1000 asukasta kohden. Saksassa hiukan yli 80. Meidän on käytävä läpi kova kulukuuri ja kiinnitettävä erityistä huomiota uusien yritysten toimintaedellytyksiin. Sitä kautta saamme verotuloja ja työttömyysmenot supistuvat. - Yhteistuumin eteen päin. 


Alpo Ylitalo

valtuustoehdokas 

Kepu, sit.

2017-03-07