--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697590 kpl

Vattaja jakaa kansaa

Vattaja puhuttaa, kuten hallinnon häikäilemättömyys on tehnyt jo yli 10 vuotta Himangalla ja Kalajoella. Lohtajalainen vaikuttaja kertoi, että armeijan kanssa pärjäsi vielä jotenkin, mutta Metsähallituksen kanssa ei mitenkään. Siellä ”ymmärretään” vain raha. Vattaja on liitetty Natura 2000-suojelualueisiin, joita se hoitaa.

Lohtajan Vattajalla ovat eräät Pohjois-Euroopan mahtavimmista hiekkarannoista. Mikä rahastusmahdollisuus vapaa-ajan käytössä! Tuntuu siltä, että Suomesta ollaan tekemässä luontomatkailumaata. Ei voi välttyä ajatukselta, etteikö armeija joutuisi lähtemään Lohtajalta viimeistään silloin, kun meidän sukupolvemme on poissa.

Lähtö tapahtuu niin, että EU:n ympäristöaktiivit alkavat vaatia selvitystä montako sataa tonnia yhden ampumaleirin aikana putoaa ammusromua mereen. Pohjanlahti liittyy Itämereen, joka kuuluu maailman huonokuntoisimpiin meriin. - Jos sorsanpyyntiin käytetyt lyijyhaulit ovat ympäristö-ongelma, niin mitä on tykkien ja ohjusten ammusromu?  
   
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) uudesta kertomuksesta selviää, että Natura 2000- suojeluohjelma ei ole tiukka, vaan alueilla sallitaan erilainen toiminta. Himangalla direktiivinmukaisia luontoarvoja ilmoitetaan olevan kohteesta riippuen 60 – 70 % pinta-alasta. Näin ollen tiloista voitaisiin kaavoittaa jopa 40 % tai enemmän tekemättömien uhanalaisselvityksien jälkeen: eli rakennusoikeutta rantakilometrille maksimimäärä.  Metsähallitus on ryhtynyt myymään tontteja useilla suojelukohteilla. Siksi tonttibisnes on mahdollista Vattajallakin. Yksityisten omaisuus ja oikeudet vain sosialisoituvat Naturan avulla.

VTV:n tarkastuskertomuksesta paljastuu, että vuodesta 2006 lähtien Naturan ylläpitokustannukset vievät enemmän rahaa kuin ko. alueiden hankinta. Metsähallitus hoitaa suojelukohteet ja liikelai-toksena se hankkii kustannukset jostakin.

Muistanette Jutta Urpilaisen ja Mika Lintilän yhteisen Keskipohjanmaa-mielipidekirjoituksen, jossa he puolustavat nykyistä menoa Vattajalla.

Alpo Ylitalo
Kokkola
2007-02-28