--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707273 kpl

Metallien menetys, tuulituhlaus ja biobisnes


Uskommeko päättäjiemme ymmärtävän, mihin teknologiateollisuuden maastapako johtaa. Liian pitkään ja korkealle juuttunut euron arvo ja laiminlyöty rahaliikenteen valvonta kostautuvat nyt niin, että normalisointikeinotkin ovat hukassa. Siitä seuraa, ettei työttömyyden kasvu pysähdy lähiaikoina. Lähellä hallituspuolueita olevat tahot puhuvat putkenpäästä näkyvän valoa, mutta sen sanoman mitätöimiseen ei tarvitse suurta asiantuntemusta.


Kulutuskysynnän hiipumisen seurauksena teollisuusinvestointien supistus koettelee koko EU:n aluetta. Välimerenmaiden holtiton rahanjako sekä Portugalin ja Irlannin vapaa-ajan- ym. rakennuskohteisiin, kuten moottoriteiden, siltojen ja tunneleiden rakentamiseen kohdennetut varat murensivat euroalueen talouden. Ylikuumentuneen rakennusbuumin aikana pilviin kohonneet hinnat ovat romahtaneet, mutta silti kiinteistöjä on myymättä valtava määrä. Tuottamattomat ja paljolti keskeneräisiksi jääneet investointikohteet ovat vaikeasti realisoitavissa. Niissä seisova raha on poissa tuotantotaloudesta.


Samaan aikaan nousevien maiden matalat kustannukset ja rahanarvo ovat houkutelleet suuria teknologiateollisuuden yrityksiä nopeasti kehittyvien markkinoiden läheisyyteen. Siirtyneiden yritysten mukana ne ovat saaneet ilmaiseksi kehittyneiden maiden viimeisen teknologian. Niinpä Kiinan sanotaan nousseen suurimmaksi It-teollisuuden komponenttien valmistajaksi eikä kalliin rahan Eurooppa voi kilpailla sen kanssa. Kiinasta on tullutkin rahoittaja ja sijoittaja, joka siirtää teollisuuttaan halvempien kustannusten maihin Vietnamiin ja Intiaan.


Suomen vientiteollisuuden kasvu riippuu EU:n jäsenvaltioiden kansan ostovoiman paluusta kriisiä edeltäneelle tasolle. Koska emme kykene kilpailemaan kulutustavaramarkkinoilla, osaksemme jää metsä- ja metallituotteiden vienti sekä Euroopan teollisuusinvestointien käynnistymisen odotus.


Meidän on etsittävä keinoja kotimaisten raaka-aineiden jalostusasteen nostoon kilpailukykyisin kustannuksin.


Uusiutuvien biopolttoaineiden käytön lisäys energiatuotannossa ja siihen liittyvä tutkimus ja teknologia antaisivat nopeimmin uusia pysyviä työpaikkoja. Sen hyödyt jakautuvat tutkimuksesta teollisuuteen ja metsään. CHP-energian tuotanto käyttäisi pääasiassa taimikonhoito- ja harvennushakkuissa saatua puuta. Raivaus työllistäisi työttömiä, jolloin päivärahaa kuluttavista tulisi veronmaksajia ja metsän hehtaarituotto kasvaisi.


Verotulot lisääntyisivät koko alalla, jolloin kuljetusurakoitsijoiden, samoin energiayrittäjien ja laitevalmistajien työt lisääntyisivät ja vaikutus näkyisi kannolta kotiin. Energia- ym. kaupan taseen vajaus supistuisi. Alan laitteita valmistavien vientimahdollisuudet lisääntyisivät. Suurena hyötyjänä olisi koko metsäklusteri sahoista sahatavaran kotimaan kuluttajiin sekä meriliikenteeseen saakka.


Pidämme itse energiataseemme raskaasti miinuksella. Äskeisillä pakkasilla käytettiin 25 % tuontisähköä, jonka hinta on ollut kalleimmillaan 1700 €/MWh ja tuottajallekin maksettiin 1400€/MWh. Sateisen syksyn aikana sitä on tarjottu alle kymmenen euroa MWh, kun tuulienergia saa takuutariffin105,30 €/MWh.


Metsähakkeen käyttö energiatuotannossa työllistää, palvelee useita elinkeinonaloja ja supistaa kauppataseen vajetta.

AY 24.1.2014