--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701695 kpl

Tietoa on - uskallus pettää

 

MTV3-kyselyssä 62 % katsoi, etteivät puolueet kykene ajamaan hyvin valtakunnallisesti kansalaisille tärkeitä asioita. Viime vuonna prosenttiluku oli 55. - Ilmiöön voi vastata jokainen poliitikko, joka ei ajattele ainoastaan kannattajiensa määrää, vaan myös pitkän aikavälin vakaata kansantaloutta. Konsultit Vartianen ja Borg selvitivät maan talouden kuntoonsaamiskeinoja. Lehdistö esitteli 8.4. Risto Siilasmaan ajatuksia aiheesta. Hänen keinonsa tuntuvat turvallisilta ja nopeilta, mutta  ne sisältävät riskin puolueiden nokkimisjärjestykselle.

 

Nokkimisjärjestys määräytyy kannatuksen mukaan. Talouden tervehdyttämisessä suurin "joutuu" sanomaan ensin ja muut suuruusjärjestyksessä. Se aiheuttanee pelkoa kannatuksen menetyksestä, sillä keinot voivat karkoittaa äänestäjiä ja muuttaa nokkimisjärjestystä. Muutos on vaikea, jos sanoman sisällön merkitys on pienempi kuin nokkimisjärjestyksen säilyminen.

 

Edellisen perusteella puolueet eivät voisi leikata työssäkäyvien etuja niin, että maan kilpailukyky paranisi, koska seuraavat vaalit ovat aina liian lähellä. Puolueille nokkimisjärjestys ja sen tavoittelu  on merkittävämpi kuin maan talouden kilpailukyvyn merkitys. Suomessa on alistuttava  pienten eritysialojen ammattiliittojen vaatimuksiin, etteivät lakot rasita koko maan taloutta. - Muistan miten Niilo Wälläriä kutsuttiin Niilo Rälläriksi, jonka vaikutuksesta nyt paluuta tekevä laivatonnisto lähti maasta.

 

Painostuksen vuoksi liian korkeiksi nouseet yksikkökohtaiset tuotantokustannukset heikentävät työllisyyttä ja lisäävät maan velkaantumista sekä verotulojen tarvetta. Byrokratiaa ja kustannuksia pakenevat suomalaisyritykset muuttavat tai niitä  perustetaan mm. Viroon.

 

Edellisten lisäksi joustamaton valuuttajärjestelmä ja kalliin euron vaikutus ovat vieneet kilpailu-kykymme niin, että  sveitsiläisen IMD-johtajuusinstituutin mukaan Suomi on investointikohteena viidenkymmenen länsimaan huonomalla puolella. Rasitteina ovat työehtojen joustamattomuus, tuotannon tehottomuus sekä luvitusta hidastava byrokratia, jotka mainitaan investointien esteinä Suomeen.

 

Talouskurimuksen puristuksessa koettiin ahaa-elämys, kun löydettiin viisastenkivi: annettiin malmiesiintymät ilmaiseksi ulkomaalaisille. - Suomesta on jo vallattu 50 000 neliökilometriä eli Tanskan kokoinen alue. Valtaajalla ei tarvitse olla mitään edellytyksiä kaivostoiminnan aloittamiseksi. - Miten virhe korjataan?  Osmo Soininvaara sanoo, että Suomi meni näin epätoivoiseen lainsäädäntöön Pohjois-Suomen surkean työllisyyden takia.

 

Saadaksemme taloutta kuntoon ja eduskuntaan kotimasten raaka-aineiden jalostusta ymmärtäviä edustajia äänestämme Aleksi Hernesniemen, Juha Mäenpään ja Erkki Valtamäen toteuttamaan isänmaallista talouspolitiikkaa. He tuntevat vaalipiirimme elinkeinoelämää ja osaavat luoda olosuhteita, joissa kyetään nostamaan kotimaisten raaka-aineiden jalostusastetta kilpailukykyisin kustannuksin.

 

Alpo Ylitalo

2015-04-06