--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697531 kpl

Uhanalaiset ihmiset ja hylkeet


hylkeit_laumoittain_permerell_2.jpg

Sadoittain hylkeitä jäälautalla

 

 

Vihreyteen hörähtäneestä nykyhallinnosta on tullut uhanalainen. Kansa ei jaksa elättää sitä eikä sen raskaaksi paisuttamaa virkakoneistoa. Ns. entiset suuret puolueet ovat hävittäneet valtion omaisuuden lähes kokonaan. Silti näiden kolmen puolueen 25 vuotta kasvattama valtionvelka on nyt 75 miljardia. Luonnonsuojelua verukkeena käyttäen hankitaan saaristoa ja rantoja pilahinnoin. Todetaan mm., että 65 % kohteesta kaipaa suojelua, mutta hankitaankin 100 % pinta-alasta.  - Viimeistään seuraavan sukupolven aikana kaavoitetaan ja myydään tuo 35 % rantaa tontteina. Näin sosialisoiden ylläpidetään raskasta virkakoneistoa.

Natura 2000-ohjelmaa toteutettiin direktiivien vastaisesti ja valittiin ensin kohteet, joille keksittiin myöhemmin uhanalaiset. Esimerkkinä Himanka. Maanomistajat saivat muistini mukaan 16.9.95 päivätyn kuulemiskirjeen. Siihen piti vastata 25.9. mennessä. Valheisiin ja petoksiin perustuvasta hankkeesta jätettiin Ylivieskan poliisille rikostutkintapyyntö, joka kielsi saaneensa sen. Poliisille näytettiin tämän itsensä laatimaa kirje, jossa se vaatii tarkempaa yksilöintiä uhalla, että asia jätetään tutkimatta. Se virkisti poliisin muistia ja ilmoitus löytyi. Käsittämättömällä tavalla juttu oli siirtynyt Kokkolaan, missä poliisi teki päätöksen, ettei Kokkolassa ole tapahtunut rikoksia! - Näin hallinto toimii ja kansa kypsyy siihen. Suojelualue perustettiin vuonna 2008.

EU-direktiivien edellyttämät lajien ja luontotyyppien suhteellisuusvertailut jäivät tekemättä koko Suomessa. Rahjan ja Himangan saaristoa himoittiin jo 70-luvulla suojeluun siksi, että valtio omisti rajalta huomattavan alueen. Himangan puolella maan omistivat yksityiset.

Rahjan orilaitumella oli vielä 60-luvulla jopa 250 hevosta ja Himangan puolella monen kylän lampaat ja ainakin neljäntoista talon lehmät sekä muu nautakarja eli yhteensä jopa yli tuhat eläintä. Saariston laidunkäyttö loppui yli 40 vuotta sitten ja nyt kalastuskin on loppunut. Rannikon asukkaista on jäljellä neljännes. Miten tuo luonto selviytyi tuhannen eläimen ja noin sadan kalastajan aiheuttamasta rasitteesta nykypäivään niin, että jotakin suojeltavaa on jäljellä? Vain marjastajat liikkuvat saaristossa. - Ainoa luonnon uhka on metsähallituksen suojelualueille ohjaama massaturismi.

Himangan kunnanhallituksen ja -valtuuston Natura-kielteiset päätökset tulkittiin myönteisiksi.  Hankkeen puuhaajat valehtelivat, että Himangan kunta olisi myöntänyt rahaa suojelun toteutta-miseksi. Maanomistajien kuulemiset olivat teatteria ja valitukset torpedoitiin hallinto-oikeuksissa laista piittaamatta.

Konsulttien laatima uhanalaisten eläinten ja kasvien luettelo on direktiivienvastainen ja kuviteltu suhteellisuusvertailun puuttuessa. Maanomistajilta salattiin uhanalaisten paikat. Syyksi sanottiin, että he tuhoaisivat kasvit, jos sijainnit näytettäisiin. Heitä vaadittiin pakkolunastuksen uhalla allekirjoittamaan suojelusopimukset. Valtio ei allekirjoittanut niitä. Koska ohjelma on suuri huijaus, virkamiehet eivät ottaneet riskiä. Myöhemmin allekirjoitusten jälkeen toistasataa lammasta vietiin varjelemaan uhanalaisia, etteivät ihmiset tuhoa niitä.

Uhanalaisiksi on luetteloitu mm. Suomen yleisin pesivä lintu eli pajulintu ja hylkeet. Hyljekannan rajun kasvun myötä uhanalaiset arvokalat ja kalastajat ovat loppuneet. - Keski-Pohjanmaan Natura 2000-alueiden valintaperusteita todistellaan vielä vuonna 2010 julkaistuin teoksin, joiden luotetta-vuutta ei kannata edes pohtia. Luonnonsuojelu on veruke, jonka siunauksella yksityisomaisuutta riistetään lähes korvauksetta julkishallinnon palkkojen, harrastusten jne. kulujen kattamiseksi. - Tämän touhun on pakko loppua! 

Alpo Ylitalo 2011-02-25