--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707285 kpl

Metsähallituksesta särkikalojen kalastaja

Metsähallitukselle rahaa särkikalojen kalastukseen

- Heräävätkö osakaskunnat ajoissa? -

Suuret särkikala- ja hyljekannat ovat osaltaan pudottaneet Suomen ammattikalastaja-määrän noin kuuteensataan. Vesistörikkaan maan kalastajien elintasosta ja ammatista luopumisen syistä ei juuri kerrota, mutta yritetään saada nuoria alalle ”vippaskonstein”. Ministeri Sirkka-Liisa Anttila myöntää hyljekannan rajoitusyrityksen epäonnistumisen ja toteaa vastauksessaan Raimo Vistbackan kirjalliseen kysymykseen18.12.08, että Suomessa syödään vielä n. 30 % kotimaista kalaa. - Erääseen vesistörikkaimmista maista tuodaan ruokakalasta 70 %.

Hylkeiden ravintotutkimuksen mukaan hylje ei syö särkikaloja, vaan arvokaloja. Valtio maksaa kalastajille hylkeensietokorvauksia kompensaationa kalastulojen menetyksestä. Miksei Metsähal-litukselle särkikalojen poistoon myönnettyjä varoja osoiteta suoraan kalastajille? Vesien kunnostus- ja hoitokalastustempulla edistettäneen Metsähallituksen roolia ottaa ne myös omistukseensa – päämääränä ”Luontomatkailumaa Suomi”. 

Olen aiemmin selvittänyt, miten himankalaiset troolikalastajat olisivat poistaneet roskakalaa Lestijokisuun alueelta. Kalastus olisi tehty omin kustannuksin. Porttipahdan altaan kalastajilla olivat samat valmiudet ja halu, mutta heiltäkin kiellettiin roskakalan tehopyynti. - Lisääntyykö virkamiesten valta, kuten särkikalat vesistöissämme?

Särkikalojen poisto on kohentanut vesistöjen tilaa. Työn ovat tehneet pääasiallisesti erikoistuneet kunnostusyrittäjät ja kalastajat. Viikon 12 uutisen mukaan Metsähallitus alkaa poistaa särkikaloja Himangan ja Kokkolan väliltä. Seudun rantavedet ovat osakaskuntien omistuksessa. Siksi kalastusseuroissa ja osakaskunnissa ihmetellään, mitä tarkoittaa, kun Metsähallitukselle on osoitettu varoja tähän. Useille rahoitusta kyselleille on kerrottu, ettei tarkoitukseen ole varoja.

Rannikolle muodostetut suojelualueet antavat aiheen epäillä, että asukkaiden elämää ollaan kahlitsemassa vesistön hoitokalastus verukkeilla. Kalastusseurat kykenisivät ohjaamaan ja hallinnoimaan työn tehokkaammin ja halvemmalla. Onhan vastaavaa toimintaa harjoitettu monissa kohdin jopa talkootyönä.

Tämä hoitokalastusmuoto antaa aiheen pelkoon, että osakaskuntien vesistöt ollaan siirtämässä Metsähallituksen omistukseen. Näivetetty osakaskunta- ja kalastusseuratoiminta helpottaisi vesien  omistuksen siirtoa osakaskunnilta valtiolle.

Kysymykseeni, mikseivät Himangan troolikalastajat saaneet poistaa särkiä Lestijokisuulta, vastaus oli, että kalastajat pyysivät työstä niin paljon, ettei TE-keskuksella ollut siihen varaa. Kalastajien mukaan työt olisi tehty omin kustannuksin, muttei siihen annettu lupaa. Heille kerrottiin, että  särkikalat ovat taimenen ruokaa. Saamani  käsitys oli, että Pohjanmaan TE-keskuksen ao. virkamies turvautui suoraa valheeseen.

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola 2009-03-20