--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Vaalirahoitusta ja valikoivaa muistia

Pääministeri Matti Vanhanen on joutunut vastaamaan toimittajille vaalirahoitusta koskeviin kysymyksiin. Vanhasen muisti on asiayhteyksistä riippuen ajoittain pätkinyt. Selittelyt eivät tuo seteliselkärankaisia kaidalle tielle, vaikka hallinto tietää menettävänsä uskottavuuttaan edelleenkin.

Kansanedustaja Sulo Aittoniemi jätti eduskunnan puhemiehelle ao. ministerin vastattavaksi puolueiden lahjomisesta kirjallisen kysymyksen kk 463/2002 vp. 

”Mitä 1970-luvun ns. puoluelahjonnan esilletulon jälkeen asialle on tehty ja mitä  hallitus aikoo tehdä lahjustyyppisen puoluerahoituksen estämiseksi”

Seuraavassa osa oikeusministeri Johannes Koskisen vastauksesta 11.6.2002:

”Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:Vuoden 1987 alusta voimaan tulleella puoluelain muutoksella (1048/1986) tarkistettiin puolueiden kirjanpitovelvollisuutta ja eräiden asiakirjojen toimittamista oikeusminiteriölle koskevia säännöksiä. Lakiin myös lisättiin säännös oikeusministeriön oikeudesta tarkastaa puolueiden ja näiden piiri- ja naisjärjestöjen tilinpitoa ja varojen käyttöä. Puolueiden tulee toimittaa oikeusministeriölle vuosittain puolueen ja sen piirijärjestöjen tuloslaskelma ja tase liitteineen sekä tilintarkastuskertomus. Tuloslaskelmissa on esitettävä vaalitoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut riittävästi eriteltynä. Ministeriö antaa vuosittain kertomuksen puoluelaissa tarkoitetusta varainkäytön valvonnasta. Oikeusministeriön ohella myös valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa puolueille ja niiden piiri- ja naisjärjestöille valtionavustuksena annettujen varojen käyttöä”.  

Mikä vaalirahoituksessa muuttui Sulo Aittoniemen kysymyksen jälkeen?  Puoluerahoitusta valvovat elimet katsovat ”tarvittaessa” läpi sormien. Tiedossa on mm. tapaus, jossa tilinpäätös ja tase oli jätetty eduskunnan tilitoimistoon useampana vuonna, muttei tilintarkastuskertomusta. Tapaus paljastui muussa kuin puoluerahoitusseurannassa. Poliisitutkinnan ja oikeuskäsittelyyn jälkeen pääjutussa tuomittiin rangaistuksiin.

Uusin ehdokkaan vaalirahoitusta koskeva laki tuli voimaan 1.5.2009. Sen tukena on hallituksen esitys 13/2009, jossa todetaan mm.: ”Tämä ei kuitenkaan koskisi puolueen rekisteröidyn yhdistyksen antamaa tukea”. Näin jää porsaanreikä mm. valtakunnalliselle tukimainonnalle. – Lauri Tarastin vallirahoitusta selvittävän toimikunnan lausunnon odotus antaa aikaa keksiä selityksiä rahoitussalailuun.

Jos ”laittomuuksiin” tai huonomuistisuuteen syyllistyisi Timo Soini, hän olisi oitis käpälälaudassa. Mutta kun epäiltynä on kepulainen pääministeri ja muut suuret puolueet tukijoukkoineen, selittely riittää pitkään. Anneli Jäätteenmäeltä puuttui omien tuki ja siksi hän joutui eroamaan jouduttuaan epäillyksi valehtelusta. Hän sanoi tv-haastattelussa 6.6.2003 puhuvansa niin totta, kuin osaa. Tuolloin Paavo Lipponen livisti kepun Mauri Pekkarisen avustuksella kuin koira veräjästä. Tapauksen johdosta Petri Neittaanmäen asema kyseenalaistui omiensa seurassa siksi, että hän keräsi nimilistaa Paavo Lipposen tekojen saamiseksi todelliseen tutkintaan.  

Jokaiselta suurelta puolueelta on tulossa vaalirahoituksen kootut selitykset. Mikä olisi puolueiden suuruusjärjestys, jos hallitus olisi toiminut Sulo Aittoniemen kysymyksen edellyttämällä tavalla? Kunnissa vaalituen vastike on kaavoitusmonopoli, jolla valta-asema säilyy.

Alpo Ylitalo, Kokkola

2009-06-25