--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697596 kpl

Puun korjuu ja varastointi

Jotta metsät välttyisivät sitä tuhoavilta ötyköiltä, laki velvoittaa, että tienvarsiin ja välivarastoihin ajetut mäntykuitupuupinot pitää ajaa pois heinäkuun ja Lapissa elokuun alkuun mennessä sijainnista riippuen. Kuusella ovat omat määräyksensä. Latvat ja oksat jäävät usein korjuutähteinä metsään mätänemään. Kesällä myrsky kaatoi varastopinon läheisyyteen satoja tukkipuita. Viherajattelijat esittivät vaatimuksen, että ne jätettäisi paikoilleen, jotta ötyköillä olisi suotuisa elinympäristö.

Tienvarressa on lojunut vuosikausia harvennushakkuun tuloksena syntynyt energiapuukasa ja lähettyvillä useita suuria männyn kantokasoja. Ellei Natura 2000-alueella maassa ole ollut tuulenkaatoja, puita on räjäytetty alas, kuten Lohtajan Vattajalla.

Onko kyseessä luonnon monimuotoisuustavoite, ympäristön suojelu vai vastuuton vallankäyttö? Tässä on linkki lakiin, jossa määritellään puita, myös kaatuneita puita koskevat korjuuvelvoitteet. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093. Valvonta kuuluu metsäkeskuksille.

Jos kyseessä olisi itse maahan tuodun auton väärin perityn veron palautus, valtio palauttaisi liikaa perityn rahan tosi nihkeästi takaisin. Mutta kun kyseessä on ns. ennallistaminen, luonnon monimuotoisuustavoite, niin virkakoneisto on nopeaa ja se soveltaa sellaistakin direktiiviä, jota ei ole olemassakaan räjäyttäen puuta maahan tai tukkien ojia.  

Alpo Ylitalo

7.11.2010