--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Median merkitys oikeusturvan osana

Konkurssien aiheuttajia olivat 1900-luvun viime vuosikymmeninä usein taloustekijöiden ohella myös viranomaispäätökset. Seitsemänkymmentäluvulla alkanut ”viranomaishuvi” jatkui vuositu-hannen loppuun. Taustavaikuttajat käyttivät verottajaa häikäilemättä päämäärien saavuttamiseksi. Nykyisin verottaja mainitaan harvoin yritysten kaatajaksi. Edesmennyt maankuulu asianajaja sanoi, että verotus oli kurinpitokeino. Uhria ei säästetty uutisoinnissakaan, sillä vaikutus oli tuntuvampi, kun media löi lyötyä samanaikaisesti viranomaisten kanssa. Nokkimisjärjestyksen valvonta sekä luotettavuus tehostuivat, kun ainoastaan viranomaisnäkökulma uutisoitiin.                                                                                                                                                           

Monet viranomaistoimintaa arvostelleet toimittajat joutuivat 1980-luvulla herkästi Ratakadulle kuultaviksi. Eräs kauan MTV:lle juttuja tehnyt eläkeläistoimittaja naurahti kysymyksiäni muistel-lessaan, miten sai kutsun poliisilta tulla antamaan pidemmän kaavan mukaiset henkilötiedot. Toinen merkittävän aseman työssään saavuttanut valtalehden toimittaja kertoi Mikkelin panttivanki- uutisoinnin aiheuttaneen samaa. Kolmas totesi joutuneensa lopettamaan tutkivan journalismin, jotta työpaikka säilyi. Media ei uskaltanut arvostella lainvastaistakaan viranomaistoimintaa. – Laillisuus-valvonta suojaa edelleenkin sekä poliittista että virkahallintoa.

Vaalirahaselvityksiä on tehty viime vuosikymmeninä.  Milloin poliitikkojen ja median keskeinen vallanjako muuttuisi? Käryn käytyä itse säädettyä lakia arvostellaan ja yritetään muuttaa parem-maksi, vaikka tapojen tiedetään säilyvän ”yli vaalien”. Politiikkojen toiminnan arvostelukynnys on silti madaltunut. Sen tuloksena Vanhanen julisti joutuneensa median kaatoyrityksen kohteeksi.

Lainaan hieman netistä MOT-ohjelman vaalirahoitusta koskevaa ”vanhaa” sivua:

”Yleishyödyllinen perhe - säätiöitä ja poliittista rahaa

Toimittaja: Ari Korvola TV1 ma 26.04.99 klo 20.00. Ohjelma uusitaan tiistaina 27.04.99

Kyseessä on Tarveasuntojen liiketoiminta ja sen omistussuhteet, sekä varojen käyttö poliittisen puolueen lähellä oleviin säätiöihin yms.

Sulo AITTONIEMI: - Minä sain silloin 80-luvulla ihan tarpeeksi Noppa-jutuista ja Tarveasunnoista ja vähätiitoista ja rantakokoista ja muista, että se mulle sillä lailla riittää.”

Aittoniemen vastauksesta Korvolalle paljastuu kyllästyminen ja haluttomuus vastata kysymyksiin, josta syystä jokaisen olisi hyvä lukea kyseinen sivu ja tutustua enemmän poliitikkojen ja vaalirahoittajien puuhiin viime vuosikymmeninä. Nykyinen vaalirahoituskohu ei jääne viimeiseksi, olipa Tarastin työryhmän ehdotus mikä tahansa.

Puoluerahoitus liittyy usein kaavoitus- ja rakentamistoimintaan. Niissä on vilahdellut Noppa-juttuja, Vatro-taloja, tarveasuntoja jne. Äänestysprosenteista näkyy kyllästyneisyys. Vaikka laki näyttäisi yksiselitteiseltä, tuskin  siitä halutaan sellaista, joka ei jättäisi tilaa selittelyille. Juuri eduskunnassa käydyn vaalirahoituskeskustelun jälkeisen luottamusäänestyksen tulos osoittaa, ettei vanhoista puolueista löydy ensimmäisen kiven heittäjää. Demarit vesittivät itse uhonsa. - Mursiko salaamishalu ja poliittinen yksituumaisuus median?

Vanhanen ei tee rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta, jolloin peitot jäävät ”lautakasan” päälle. Poliisi totesi odotetusti epäillyn lahjonnan rikosoikeudellisen vanhentumisen, jolloin moraali-puolikin unohtuu  eduskunnan  palatessa päiväjärjestykseen. Miten media jatkaa?

Alpo Ylitalo

Kokkola 2009-10-04