--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697525 kpl

Oikullinen oikeusvaltio

Suomi on päässyt kansainvälisessä hallinnon luotettavuusvertailussa kärkitiloille ja saanut korruptoitumattoman maan maineen. Presidentti Tarja Halonen oli huolissaan vaalirahoituskohusta, sillä se saattaa kuluttaa mainetta. Oikeusvaltioimagoaan korostavan maan vallankäytön uhrin asema on päinvastainen, kuin tutkimukset antaisivat olettaa. Eikö presidentti ole huolestunut oikeudettoman uhrin eli yksilön, vaan hallinnon asemasta?

 

Oikeusturvaongelma syntyy, kun esimerkiksi rikosilmoitus jätetään tutkimatta tai tehdään ns. suojelututkimus, kun tuomioistuimissa toisen osapuolen todistusaineisto kelpaa mukaan, mutta toisen ei tai ainoastaan merkityksettömät todisteet huomioidaan. Päätös tehdään valikoidun aineiston pohjalta, jolle on kerätty peruste. Oikeushallinnossa toimivien juristikoulutus on suunnilleen sama, mutta sanonta kuuluu: laki on kaikille sama, mutta päätökset/tuomiot vaihtelevat. Oman lukunsa muodostavat hyvävelijärjestöt.

 

Miksi oikeusvaltion ihmiset joutuvat taistelemaan oikeuksistaan? Eikö oikeusturva ole jokaiselle taattu? Oikeudettomaan tilaan joutuminen pohjautuu usein virkatoimessa tehtyyn päätökseen. Olipa ”väärä” päätös tahaton tai tahallinen, sen muuttaminen on vaikeaa, jopa mahdotonta. Hallinto-oikeudet luottavat koneiston antamiin lausuntoihin, jolloin virkapäätöksiä on vaikea muuttaa.

 

Oikeuksiaan peräävällä on mahdollisuus kannella mm. eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kymmenet tuhannet ratkaisut todistavat, että ne voivat toimia oikeuksiinsa pyrkivää vastaan eli koneistoa suojellaan. Tilastojen mukaan laillisuusvalvojien ”ei anna aihetta”-päätös on yleisin. Kantelija saattaa joutua jopa koston uhriksi. Suomessa on erittäin harvinaista, että joku viranhaltija saa potkut. Sen sijaan ylitsepääsemättömien vaikeuksien ”sanktio” tai palkkio on ennenaikainen eläke.

 

Oikeudettomaan tilaan joutunut voi hädissään kääntyä alueensa kansanedustajien puoleen. Hallintotavan mukaan heidän on vaikea eikä aina ole haluakaan, puuttua selkeäänkään hallinnon aiheuttamaan vääryyteen. He mieluummin samaistuvat hallintokoneistoon. - Oikeusvaltioimagon ylläpitoon osallistuva mediakin  voi leimata uhrin. Viranomaisnäkökulmaa uutisoidaan, muttei uhrin tuntoja.

 

Virkatointen seurantaan rangaistuksen ja julkisuuden pelote, niin silloin vältyttäisiin viime talvena tapahtuneiden poliisijohtajien kohtaloilta. Media kertoo harvoin oman käden kautta päättyneestä elämästä. Uutisointi voisi edistää pyrkimyksiä todelliseksi oikeusvaltioksi.

 

Vaikeimpia oikeusturvan esteitä on yhdistelmä, kun esim. poliisi- ja oikeushallinnon virkakoneis-tossa toimivat kuuluvat samaan uskonlahkoon. Jos virkatoimessa tehty hv-päätös aiheuttaa syyllisyyttä ja omantunnontuskaa, katuminen ja anteeksiantamus pelastavat ja elämä normalisoituu, vaikka uhrille alkaisi maanpäällinen helvetti!

 

Toivottavasti vaalirahoituskohun myötä valehteleva hallintotapa muuttuu. Tämän vuoden aikana paljastuneet suurten valtaa käyttävien puolueiden ”rahoituskuviot” antavat perustellun aiheen miettiä korruptiokanavien olemassaoloa ja vaikutuksia hallintoon. Tapahtumia seuraava ei ole voinut välttyä vaikutelmalta, että maan ylimpään poliittiseen johtoon kuuluvat valehtelevat - lähes jokainen. Miten kunnallishallinnostakin saadaan kansalaisten oikeusturvaa ja lakeja kunnioittava kokonaisuus? Presidentti voisi puuttua laajemminkin tiedossaan olevaan oikeudettomuusongel-maan.

 

Alpo Ylitalo, Kokkola 2009-08-16