--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697527 kpl

Hävettääkö ”hyvinvointivaltiossa” köyhyys?

Köyhyysrajan alapuolella eläviä on yli 600.000. Televisiossa haastateltiin joitakin. Pelastusarmeijan edustaja totesi ruoka-avun tarvitsijoiden määrän olevan voimakkaassa kasvussa. Hän oli pannut merkille, miten joukkoon ilmestyy uusia kasvoja. Hursti-juniorin mukaan ruokajonot ovat jopa tuhannen henkilön mittaisia. Miten tämä on mahdollista ”oikeus- ja hyvinvointivaltiossa”, joksi vallanpitäjät maata kutsuvat? - Onko poliitikon omatunto puhdas? Sanonnan mukaan juristilla on, koska se on lähes käyttämätön.

Vaalien edellä ollaan mm. köyhän ja yksinhuoltajien asialla, mutta lupaukset ovat jääneet katteetto-miksi. Ymmärtääkö eduskuntaan päässyt, miksi  köyhien määrä kasvaa? – He eivät ole uhka hallinnon hyvinvoinnille, sillä heterogeenisen joukon on mahdoton vaatia tulotason nousua lakkoillen.

Haastatellun yksinhuoltajaäidin ääni murtui hänen kertoessaan mahdollisuuksistaan täyttää lapsensa toiveet, niin kuin muiden lasten vanhemmat voivat. – Jotkut vielä häpeävät köyhyyttään. Köyhyydessä elävät äidit ja isät tekevät yhtä arvokasta kasvatustyötä kuin varakkaatkin. Monen varttuvan lapsen ja nuoren kotoa saamat elämän edellytykset vaikuttanevat eliniän. Tasapuolinen koulutusjärjestelmä pyrkii takamaan lasten opiskelumahdollisuudet riippumatta vanhempien perhesuhteista tai varallisuudesta. ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen” on Veikko Lavin satuttava laulu. Jotta niin olisi, hallinnossa toimivan samoin kuin sosiaalisen turvaverkon tulee olla oikeudenmukainen ja aukoton.

Pääosin valtion omistaman Fortumin johtajilleen maksamat yli 500 miljoonan euron optiot ovat suuruudeltaan summa, jota tehyläiset nyt tavoittelevat. Kannustinpalkka on suositeltava, mutta ei saa olla järjetön. Tehyläiset kokevat jääneensä pitkällä aikavälillä palkkakuoppaan ja ovat nyt vaalilupausten uhreja. Valtiovalta ei suostu kertakorjaukseen.

Kansanedustajien, kunta- ja kaupunkijohtajiston jopa tuhansien eurojen palkkojen kertakorotuksista ei nurise kukaan. Niihin riittää poliittista tahtoa sekä vasemmalta että oikealta. Heidän ääntään köyhyys ei saa murtumaan. – Oikeus- ja hyvinvointivaltiossa?

Lisääntyvien avioerojen ja yksinhuoltajien määrä sekä lisääntyvä  köyhyys alkavat näkyä huoltajien sekä fyysisinä että psyykkisinä terveysongelmina ja jopa lasten käytöshäiriöinä.  Tällöin köyhyyden aiheuttamat kustannukset siirtyvät moninkertaisina sosiaalipuolelta terveydenhuollon piikkiin. – Miten tätä siirtymää on tutkittu?

Lyhyellä aikavälillä yhteiskunta ei voi juuri vaikuttaa köyhien määrään, mutta elämän laatuun uudistuksen kohteena olevan sosiaalisen turvaverkon kautta. Nykyisin parhaiten pärjäävät hallinnon johtotehtävissä työskentelevät sekä ne, jotka voivat vaatia lisää palkkaa lakkoillen tai niillä uhaten.  Miten ns. hyvinvointivaltiossa köyhyysrajan alapuolella elävät kohentavat tulotasoaan?

Kasvava avio- ja avoerojen määrä kuvaa perhepolitiikan onnistumista yhteiskunnan rakentajana ja kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Muutosta kuvaa sekin, että anopin paikan ottaa ”avoppi”!

Alpo Ylitalo, Kokkola

2007-10-19