--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Energiakaupan taseen jättivaje

 

Vanhasen hallitus avasi rahahanat tuulivoiman tuottajille syöttötariffin muodossa. Samalla se hankaloitti uusiutuviin  raaka-aineisiin perustuvaa energiatuotantoa. Tuulivoiman takuutariffi 105,30 euroa/MWh herätti ulkomaalaisten kiinnostuksen riskittömään bisnekseen Suomessa. 100 kWh:n tariffiraja pudotti pienet CHP-tuottajat kelkasta. Tämä hallitus vaikeutti uusiutuvilla polttoaineilla tapahtuvan energiatuotannon kannattavuutta. Se lisäsi kivihiilen käyttöä ja kasvatti hiilijalanjälkeä.

 

Ministeri Mauri Pekkarinen kiisti jyrkästi sukulaistensa tai tuttaviensa kytkökset tuulienergiabisnekseen. Kuitenkin hänen vävynsä Taamir Fareed rakennutti puolalaisilla yhdeksän tuuliturbiinin Honkajoelle ja Posiolle niitä tullee 51. Energiatukien suursaaja aikoo rakentaa Suomeen ainakin100 Nordexin valmistamaa turbiinia.  Vävyn johtama yhtiö saa takuutariffin perusteella vuosittain kymmeniä miljoonia euroja.  Hän aikoo myös rakentaa Honkajoelle, Kuopioon ja Ouluun  teuras- ja eläinjätteitä käyttävät bioenergialaitokset.

 

Vuoden 2010 energiakaupan 5,5 miljardin alijäämä on noussut tänä vuonna 7,9 miljardiksi euroksi. Vaje oli 2011-12 n. 7 miljardia euroa (tulli). Energiakaupan taseen n. 4 miljardin euron alijäämän kasvu rasittaa kansantaloutta. Kotimainen CHP-energiantuotanto työllistäisi ja supistaisi kauppataseen vajetta heti. Hoidettu metsä tuottaa verotuloja. Hallituksen tariffi- ja veropolitiikka on jarruttanut uusiutuvia raaka-aineita käyttävien laitosten kehitystyötä. Tariffirajojen poisto vauhdittaisi tutkimusta ja konepajojen työllisyyttä. Politikoinnilla pilataan myös aluetalouksien kasvua. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki täytti jätevesien puhdistuspakolla Juha Sipilän taskuja ja tuulivoima kohentaa Mauri Pekkarisen lähipiirin varallisuutta.

Poltamme kivihiiltä, vaikka metsiin jää vuosittain käyttämättä vähintään 35 milj. kuutiota puuta. Vaikka se käytettäisiin, metsien monimuotoisuus ei vaarantuisi.  Ylituotantotilanteessa  UPM:n tj. Jussi Pesonen sanoi, ettei puuta saa polttaa ja säikäytti kuitupuupulalla Vanhasen hallituksen. Väyrynen sai puutullit alas ja tuplahintainen Venäjän puun tuonti on vakiintunut yli 10 milj. kuution vuositasolle.  Puun lisäkäyttö ja hajautettu energiantuotanto vahvistaisi aluetalouksia ja antaisi verotuloja heti, kun tuonti kuluttaa niitä. Energiataseen alijäämä osoittaa kahden viimeisen hallituksen epäonnistuneen energiapolitiikassaan.

 

Säätöenergiaa tuottava Kemijoki Oy saneeraa ja johto miettinee Vuotos-käänteen ja Kemihaaran soiden suojelun vuoksi tuotannosta luopumista ja siirtymistä sähkön myyjäksi.

 

Pekka Haavisto hyväksyi Natura 2000-suojeluun direktiivinvastaiset aluevalinnat. PVO tutkii mahdollisuutta lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Kollajan altaan avulla? - Nyt Ville Niinistö lupasi Puolassa, että Suomi antaa ilmasto-ongelmiin vuodessa 90 milj. euroa. Miksei Talvivaaraan?

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2013-11-24