--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697576 kpl

Tehokkuutta tuhotaan (Kokkolassa la 9.4.2011)

Kansalaiset kokevat usein tulleensa väärin kohdelluiksi ja kysyvät hädissään neuvoa ongelmissaan vakuutuskorvausten vuoksi.  Yksi tyypillisimmistä on, kun vakuutusyhtiöt tulkitsevat tapaturmasta johtuvan vamman vanhaksi viaksi ja kieltäytyvät maksamasta korvauksia. Vakuutusyhtiön lääkärin päätös syntyy ilmeisesti aina niin, ettei tämä näe potilasta. Jälkiselvittelyihin uhrataan valtavasti aikaa ja varoja. Kärsijä on aina puolustuskyvytön ihminen tai pienyritys!

Jos yhtiöt maksaisivat kaiken, mitkä heidän pitäisi maksaa, niiden osakkeenomistajille - sijoittajille jäisi vähemmän rahaa. Siksi tehdään kielteisiä korvauspäätöksiä. Samoin on omaisuusvahinkojen korvausmenettelyjen suhteen. Yhtiöt etsivät omia ammatikseen lausuntoja antavia henkilöitä, olipa heillä ammattitaitoa tehtäväänsä tai ei. Pätevyyteen riittänee titteli ”virallinen tavarantarkastaja”.

Jos korvausratkaisussa vääryyttä kärsinyt osapuoli haluaa oikeutta tuomioistuinratkaisuin, tilanne voi hakijan kannalta jopa huonontua. Hovioikeuden ex-presidentti Erkki Rintala kirjoitti HS:ssa 6.8.2010: ”Esimerkiksi keskeisessä prosessioikeudessa tuomarilla saattaa olla alin mahdollinen arvosana. Oikeuslähdeopin opetus on tuomarinvirkaa ajatellen lapsenkengissä.” Edellisen ja vakiintuneen käytännön perusteella on syntynyt käsitys, ettei tuomioistuimesta saatu päätös olisi oikeudenmukainen. Se on kuitenkin tuomio, josta tulee lainvoimainen päätös!

Oikeusturvan takaamiseksi vakuutusyhtiöiden omistuksen tulisi olla valtiolla tai korvauspäätöksen väärin ratkaisseella viranhaltijalla olisi riski joutua itse korvausvelvolliseksi. Muutoksenhaun tulisi olla hakijalle aina maksuton. 

Vakuutustoiminta on keino sijoittajille saada lisää rahaa. Liikeidea ei ole suinkaan se, että ihmisillä olisi toimeentulosuoja sairauden, tapaturman tai vahingon varalle, vaan puhdas bisnes. Valitettavasti vapaaehtoinenkaan vakuutus ei takaa, että vakuutetut voisivat turvata elämänsä onnettomuuksien tai sairauden aiheuttamien ongelmien varalle. Niinkin on käynyt, että kun vakuutuksen määrittämää oikeutta päivärahaan olisi tarvittu, niin on ilmoitettu, että hakija on siihen liian vanha. – No, usein vanhempana ollaan sairaampia!

Alpo Ylitalo

kansanedustajaehdokas. Ps.

Vaasan vaalipiiri