--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Työtä ja työtä

 

Syrjäytymisvaaran ja huoltosuhteen vuoksi ikäluokkien menetyksiin ei ole varaa ja siksi nuorisotyöttömyys on ratkaistava. Vaikka Ruotsin työttömyys on noin puolet Suomen luvuista, sikäläiset mellakat liittynevät nuorison työttömyyteen ja elämään toimivan yhteiskunnan ulkopuolella. Samat ongelmat lähestyvät Suomea.

 

Monikulttuurisuuteen kuuluu mm. rituaaliteurastus, jossa tainnuttamattomista eläimistä päästetään veri pois. Taipuuko eduskunta ja hyväksyy sen Suomessa? Se ei hyväksynyt vihreiden yritystä lopettaa turkiseläinten kasvatus. Vaatijat vetosivat eläinten kohteluun, vaikka turkiseläimet tainnutetaan ennen teurastusta. - Turkisala työllistää tuhansia ja antaa n. 400 milj. euroa vientituloja sekä jatkomahdollisuuden perheen nuorille.

 

Yhdeksänkymmentäluvun lamasta selviytymistä nopeuttivat useimpien EU-maiden markkinat. Nyt heikon palvelukysynnän vuoksi maissa, joiden talous on tasapainossa, matala korkotasokaan ei ole käynnistänyt investointeja. Talouskriisiin ajautuneiden maiden kulutusta on ylläpidetty velaksi eli elvytysvaraa on käytetty ennakkoon. - Kustannustasosta johtuva kilpailukyvyttömyys lisää halpatuontia ja kauppataseen vajetta. Ostaessamme kiinalasituotteita hidastamme nuoren työvoiman kysyntää. - Onko "suosi suomalaista" unohtunut?

 

Yhteisöveron laskemisesta 24,5:sta 20 %:in hehkutetaan. Ministeri Ihalainen perää yrittäjien osuutta työllisyyden hoidossa. Pääministeri Katainen korostaa 6 %:n huojennusta, vaikka lopputulos ei muutu. Suomessa järjestetty kriisimaiden pääministerikokous esitti yrittäjyyttä nuorisotyöttömyyden ratkaisuksi. - Jos on kysyntää, tarjontaa syntyy, mutta nyt vähittäiskauppakin vähentää väkeä.

 

Vuosituhannen alussa ei oltu köyhiä eikä kipeitä, vaan hyväksyttiin surutta voimakas kustannusnousu. Hävitettiin valtion omaisuutta pilahintaan ja syötiin 90-luvun devalvaatioiden ja alhaisella kurssilla valuuttajärjestelmään liittymisestä saatu hyöty. Kysyntä supistuu, kun nostetaan välillisiä veroja niin, ettei omia raaka-aineita kannata tuotteistaa.

 

Polttoaineveron korotus heikensi metsäteollisuuden kannattavuutta, koska huomattava osa puuta liikkuu kumipyörillä. Pohjoisen metsien omistajat kärsivät eniten. Hajautettu puuenergiatuotanto lisäisi työpaikkoja. Teollisuuden kilpailukykyä korjattaneen uusilla metsänhoito-ohjeilla jatkuvan kasvatuksen suuntaan. Aukkojen uusintakulut poistuvat ja metsien monimuotoisuus lisääntyy. Tämä muutos antaa madollisuuden alentaa kantohintaa uusintakulujen verran.

 

Kilpailun kiristyessä työmarkkinoilla tulisi pyrkiä vastakkainasettelusta yhteisen edun tavoitteluun. EU-maiden kesken tehdyt kannattavuusvertailut osoittavat Suomen kilpailukyvyn pudonneen kauas kärjestä. Siitä huolimatta työnantajan ja työntekijän näkemykset ovat vastakkaisia.  Halvan työvoiman maissakin tuotettujen tavaroiden on täytettävä laatuvaatimukset. Kustannuspakoon lähteneissä yrityksissä ymmärretään mm. CE-vaatimusten merkitys ja kilpailu kiristyy.

 

Samapalkkaisuusajattelu sen enempää kuin kosmeettiset verohelpotuksetkaan eivät poista työttömyyttä, jos samalla kavennetaan poisto-oikeuksia. Välillisin veroin kompensoidaan valtion tulomenetyksiä ja siirretään varoja valtavaksi paisuneen hallinnon ylläpitoon. - Onko hölmöläisten peiton jatkamista vai huoneen valaisemista "säkkivalolla"?

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2013-06