--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688935 kpl

Vaasan torilla tuuliset syysmarkkinat

Huolimatta erittäin voimakkaasta, kylmästä ja puuskittaisesta pohjoistuulesta Vaasan perinteisillä syysmarkkinoilla oli melko runsaasti väkeä. Myyjistäkään ei ollut pulaa. Perussuomalaiset olivat näkyvästi edustettuna. Etenkin ruotsinkieliset markkinavieraat totesivat ulkomaalaisten osuuden nousseen kiusallisen suureksi. Sepä olikin silmiinpistävä piirre. Ruotsinkielisiä muutos häiritsee siinä määrin, että monet heistä aikoivat vaihtaa puoluekantaansa.

Perussuomalaiset ovat vastustaneet jo vuosia elintasopakolaisten maahan ottoa. Omaksuttu linja saa laajaa hyväksyntää. Ainoana häiritsevänä tekijänä ruotsinkielisillä tuntui olevan perussuomalaisten esillä pitämä pakkoruotsi kouluissa. Monet kysyivätkin, mitä Soinilla on heitä vastaan. Useampi vieras sanoi, että heidän olisi helppo äänestää perussuomalaisia ilman kielikysymystä.   Keskustelujen jälkeen asenteet selkiytyivät ja valinnaisuutta korostavat ajatukset hyväksyttiin.

Vaasassa saattoi tehdä saman havainnon kuin muuallakin eli, että perussuomalaisten uskotaan lisäävän voimakkaasti paikkoja eduskuntaan ja tuovan uutta rehellisempää hallintotapaa politiikkaan. Kansanomainen sujuva kapulakieletön esitystapa hyväksytään laajasti.

Vaasalaisten keskuudessa ilmeni voimakasta vastarintaa mielivaltaisuuksiin yltynyttä vihreyttä kohtaan, jonka ovat omaksuneet kaikki vanhat puolueet. Vihreys rajoittaa erittäin voimakkaasti kilpailukykyämme nyt, kun kilpailukykyä tulee voimistaa. - Ainoa keinomme saada teolliset työpaikat pysymään Suomessa on kilpailuasemastamme huolehtiminen tehokkuuden ja laadun sekä hyvän suunnittelun avulla.

Virkamieskunnassamme on saatava aikaan muutos, jotta se etsii keinoja kansalaisten ongelmien ratkaisemiseksi eikä tee kaikkea estääkseen heidän hankkeensa. Poliisikunta, koko oikeuslaitos sekä laillisuusvalvonta on saatava toimimaan voimassaolevien lakien mukaan.

Huolehdimme ensiksi oman maan kansalaisten työllisyydestä ja vasta se jälkeen otamme maahanmuuttajia, jos tarvitsemme - unohtamatta, että ketään ei jätetä hengenvaaraan.

Etenkin Vaasassa, jossa monikansallisuus näkyy jo voimakkaana katukuvassa, puolueemme mielletään myönteisesti kriittisenä.

Alpo Ylitalo, Ps.

kaupunginvaltuutettu, Kokkola

2010-09-04