--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707269 kpl

Professori Martti M. Kaila ja tohtori Ilkka Kauranen luonamme Kokkolassa

Olimme käyneet vuosia täysipäiväistä kamppailua veroviranomaisten ja Kokkolan poliisin kanssa. Useissa lehdissä kirjoitettiin epätasaisesta taistelustamme.

Etsimme tukea arvostetuilta liikkeenjohdon ja taloushallinnon ammattilaisilta. Pyysimme mm. tilitoimiston johtajaa tohtori Palojärveä ja kauppaopiston opettajaa maisteri Veikko Timbergiä tutustumaan kirjanpitoomme ja vertaamaan sitä viranomaisten tarkastuksessa tekemäänsä loppu-tulokseen.

Pyysimme eduskunnan paljon käyttämältä Helsingin yliopiston julkisoikeuden professorilta (vuosina 1965-1998 toimineelta) Edward Anderssonilta asiantuntijalausunnon kirjanpitomme tarkastuksesta. Anderssonin lausunto on meille täysin positiivinen. Lausunto alkoi: Verotarkastajat ovat lähteneet voimakkaasta ennakkoasenteesta jne. Verotarkastajat ovat ottaneet esille täysin selkeitä ja virheettömiin tilitapahtumiin perustuvia asioita, joista tapahtumat näkyvät kiistatta. - Sellaisia, joista ei olisi ollut tarvetta mainita mitään.

Mm. tapaus, jossa lappeenrantalainen hammaslääkäri turvatakseen veneestä antamansa takuun toimivuuden, maksoi sitä kuukausittain avaamalleen sulkutilille. Emme voineet nostaa tililtä rahaa ennen kuin takuuaika alkoi kulua ja viimeisen erän vasta, kun takuuaika oli umpeutunut. Verotarkastajat väittivät tilin tarkoittaneen veropetoksen valmistelua. Tilin avasi veneen ostanut henkilö emmekä me. Todellisuudessa asiakkaalla ei ilmeisesti ollut käteistä rahaa eikä hän halunnut ottaa lainaa, vaan hän käytti tätä menettelyä hyväksytysti osamaksurahoituksena.

Kokkolan raastuvanoikeus kuuli Timbergiä ja Palojärveä todistajina. Molempien lausunnot tukivat kirjanpitomme täyttävän sille asetetut vaatimukset. Tarkastuskertomuksesta ilmenee verotarkasta-jien tositteiden sisällön väärin merkitseminen. Kokkolan raasutuvanoikeus vertasi poliisien ja verotarkastajien sekä Tinbergin ja Palojärven antamia todistajalausuntoja ja luotettavuutta toisiinsa. Se totesi päätöksensä perusteluissa mm., että verotarkastajien ja poliisien lausunnot ovat luotettavampia kuin Timbergin ja Palojärven todistajalausunnot, sillä ensin mainitut on tehty virkavastuulla. Kirjanpitoa ymmärtämättömät poliisit ja osin kaiketikin provisiopalkkaiset verotarkastajat saivat todistaa omassa asiassaan. Timbergin, Palojärven ja viranomaisten valan nojalla antamat lausunnot ovat ristiriidassa. - Ketään ei epäilty väärästä valasta.

Verotarkastus ja sen aiheuttama julkisuus

Kuultuaan meneillään olevasta yrittäjän ja verottajan välisestä kamppailusta professori Martti M. Kaila ja hänen assistenttinsa Ilkka Kauranen tulivat yllättäen hallillemme Kokkolaan. Kaila jäi mieleeni pysyvästi, kun hänen povestaan alkoi kuulua pirinää. Ihmettelin ääntä. Kaila veti taskustaan tiiliskivenkokoisen mustan kapineen, nosti sen kyljessä olleen vivun ylös ja alkoi puhua "möykkyyn". - Puhelun jälkeen selvisi, että Neuvostoliiton kummunistisen puolueen pääsihteeri Gorbatsov oli soittanut äskettäin samalla laitteella Moskovaan. - Teknillisen korkeakoulun professori Kaila oli kuulunut tilaisuuden isännistöön Oulussa. Kaila oli esitellyt Gorbatsoville alan ja Nokian korkeinta osaamista koko maailmassa.


Kuvassa Gorbatsovin lisäksi presidentti Mauno Koivisto ja Harri Holkeri

https://yle.fi/uutiset/3-10959202


Kaila ja Kauranen tutustuivat kirjanpitoaineistoon verraten sitä verotarkastusasiakirjoihin

Hallilla esittelin vieraille lyhyesti veneteollisuudessamme meneillään olevaa tuotantoa. Sen jälkeen menimme kotiimme Halkokarille. Vaimoni, joka on laskentatoimen ekonomi, taloushallinnon asiantuntija ja pienten lasten äiti, joutui perehtymään verotarkastajien töihin myös kotona. Meillä oli tositemappeja kotona ja pystyimme kopioimaan räikeimpiä tapauksia myös Kailan ja Kaurasen mukaan.

Keskustelimme ehkä parisen tuntia, miten pitäisi toimia, jotta selvitään verottajan ja poliisin kanssa meneillään olevasta "taistelusta" - ilman konkurssia. Kaila kertoi Rauma-Repolan johtajan Tauno Matomäenkin olleen samassa asemassa kuin hänen kaverinaan oleva tohtori Ilkka Kauranen. Myöhemmin Ilkka Kauranen hoiti professorin tehtäviä yliopistoissa.

Tutustuttuaan materiaaliin Kaila kysyi olisimmeko valmiita tulemaan Dipoliin, jos hän järjestäisi luennon. Otimme kutsun vastaan, sillä olimme havainneet jo verotarkastusten alkuvaiheessa, että ainoa keino vaikuttaa tarkastajien ja poliisin työhön olisi julkisuus. Keräsimme tositeaineiston, josta maallikkokin ymmärtää, että tarkastuskertomus ei vastaa tositteiden sisältöjä. - Sellaisen tositeaineiston, jonka voi piirtoheittimin näyttää luentosalin isolle kankaalle.

Kaila sanoi, että heillä on kaikki valmiudet, kunhan aikataulut saadaan soviteltua. Martti M. Kaila oli Dipolissa vuodesta 1986 lähtien teollisuustalouden professorina. Vakuuttuneena tarpeesta, hän aikoi kutsua luennolle osanottajia talouselämän huipulta. Verottaja ei saa kaataa yrityksiä tahallaan. Hän aikoi kutsua paikalle myös verohallituksen pääjohtajan Jukka Tammen, jotta tämä saa oikeaa tietoa, miten valtionhallinnossa yrittäjiä kohdellaan. Listallaan olivat myös opiskelijat.

Kaila aikoi ryhtyä heti järjestelemään tilaisuutta, sillä sen järjestäminen vaati monen tahon aikataulujen yhteensovittamista. Ilmoittaessaan luennon päivän, hän kertoi verohallituksen pääjohtaja Tammen tulevan paikalle, samoin Suomen Yrittäjien edustajana puheenjohtaja Risto Heikkilän sekä muutaman muun talouselämä "isokenkäisen".

Dipolissa

Sopiva ajankohta löytyi ja me suuntasimme Dipoliin mukanamme verotarkastajien tekemät tarkastusasiakirjat sekä aineisto, josta tarkastus oli tehty. Kailan esittelyn jälkeen kerroin lyhyesti toimialastamme. Kohta vaimoni esityksen alettua kuulijat alkoivat nostella kulmiaan, sillä seinälle projisoiduista tositteista ei useinkaan löytynyt mitään siitä, minkä havainnon verotarkastajat ja poliisi olivat kulloisestakin tositteesta verotarkastusasiakirjoihinsa kirjanneet.

Kuulijakunta on tottunut pitämään Suomea oikeusvaltiona. Luennon aiheen ainutlaatuisuus oli kerännyt salin täyteen talouselämästä kiinnostuneita. Todellisuudessa yrittäjän ja verottajan tai poliisin ollessa erimielisiä tapahtumista tuomioistuin on aina virkakoneiston kanssa samaa mieltä.

Samaa todistavat kansalaisten laillisuusvlvojille tekemät kantelut ja niihin saadut "ei-anna-aihetta"- ratkaisut. Vuosikertomuksista voi todeta, että kantelijoiden voittamat jutut lasketaan promilleissa. Yrittäjien oikeusturvan tason tiedostavat ymmärsivät, kuinka tärkeästä asiasta oli kyse. - Professori Kailan järjestettyä tällaisen tilaisuuden kiitollisuudenvelkamme on suuri ja ikuinen, sillä verottajataho sai pahan kolhun ja pääjohtaja Tammi todennäköisesti häpeän sädekehän päälleen.

Luennon päätyttyä Dipolin portailla ulkona alkoi ehkä parisen tuntia kestänyt "kyselytunti", kun luennolla olleet ällistyneet kuulijat jatkoivat kyselyjä ristiriidoista. Kuulijat eivät käsittäneet, että poliisi ja tuomioistuinkin tukevat täysillä toisiaan aiheuttaen vääryyttä.

Muutamaa päivää myöhemmin Martti M. Kaila soitti ja kertoi, että luennon alettua opiskelijakylään suunnattu tv-lähetys oli katkennut syystä, jota ei ainakaan tuolloin kukaan osannut vielä selittää. Kaila totesi, että kyllä teknillisen korkeakoulun henkilöstön olisi pitänyt saada selville, mikä katkeamisen aiheutti. Se ei selvinnyt koskaan.

2022-09-14


<