--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688936 kpl

USA:n Jytky


Miksi ennusteidenvastainen vaalitulos kuohuttaa kansaa USA:ssa? Siihen ei liene yhtä vastausta, mutta selkeitä syitä näyttäisi löytyvän. Samoin vaalituloksen syntyyn. Clinton on saamassa parisenmiljoonaa ääntä enemmän kuin Trump, mutta hävisi vaalit. Se ja vaaleihin liittyvät muut epävarmuustekijät aiheuttavat mielenosoituksia. Poliisin mukaantulo juuri kiivaimman kampanjan aikana antaa huolenaiheen koko maailmalle. Voiko Trumpiin luottaa?


Pitkään jatkuneesta teollisuuden lähdöstä johtuva työttömyys ja siitä seuraavat talousongelmat masentavat ja turhauttavat ihmisiä Keski-Lännen osavaltioissa. Tiedotusvälineiden mukaan vaalitulokseen vaikutti raskaan metalliteollisuuden häviäminen usean osavaltion alueelta. Donald Trumpin huomioima ilmiö on ollut meilläkin havaittavissa parin vuosikymmenen ajan. Eli mitä vaikutuksia syntyy, kun esimerkiksi Kiinaan viedään ilmaiseksi viimeisintä huippuosaamista?


Täälläkin on huomattavia tuotekehitysavustuksia saaneiden keksintöjen lähtöjä kilpaileviin maihin. Se muodostaa kotimaan teollisuudelle ylitsepääsemättömän kilpailurasitteen. Huipputeknologian siirtyessä alhaisempien tuotantokustannusten maihin työttömyys lisääntyy lähtömaissa, jolloin myös julkishallinnolle aiheutuu paisuvia rahoitusongelmia. Pienenevän veronmaksajajoukon kasvava taakka kohdistuu lähtömaahan jäävään teollisuuteen. Myös lähtömaahan käyttämättömäksi jäävät investoinnit aiheuttavat pysyvän kustannusrasitteen.


Trumpin vaalipuheet ja voitto sekä Clintonin tappio näyttävät aiheuttavan jatkuvia mielenosoituksia useissa osavaltioissa. Suomessa teollisuus kokee saman eli jäävä teollisuus on kilpailukyvytön ja työttömyydestä kärsivien määrä lisääntyy. Samalla Kiinan taloudellinen vaikutusvalta lisääntyy.


USA on ollut etunenässä poistamassa kaupan rajoitteita. Nyt jo Trump puhuu kaupan rajoittamisesta, ilmastosopimuksen purkamisesta, hiilen käytön lisäämisestä. Näillä suojataan oman maan kilpailukykyä. Puretaan presidentti Obamanaikaisen terveyden- ja sairaanhoidon uudistukset. Kolme miljoonaa latinoa aiotaan poistaa heti ja sulkea Meksikon raja.


Vaalikamppailussa vaille huomiota jäivät Lehman Brothers-pankin kaatumisen aiheuttamien rahoitusongelmien vaikutukset työttömyyden kasvuun. Palaako Trump antiikin aikaan aikoessaan palauttaa Amerikan suuruuden kauteen?


Oliko poliisi, rahalla tai ilman, mukana juonessa käynnistäessään Clintonin sähköpostien uudelleentutkinnan? Clinton syyttää siitä poliisia, ettei hänestä tullut historian ensimmäistä naispuolista USA:n presidenttiä. Tämä ei ainakaan vähennä mellakkamielialaa Clintonin kannattajien joukossa. Poliisi joutuu todella huonoon valoon ja heräävät epäilyt Trumpin sopivuudesta maan presidentiksi, jos hän on onnistunut lahjomaan poliisin mukaan kampanjaansa.


Kauppa ja teollisuus joutuvat yhä harvempien omistukseen eli keskittymisvauhti kiihtyy. Samalla pienten alihankkijoiden ja raaka-ainetoimittajien kannattavuus heikkenee. Suomen teollisuuden kilpailukykyisiä tuotannonaloja siirtyy ulkomaalaisomistukseen. Kaivostoiminnan siirryttyä ulkomaalaisten hallintaan ja omistukseen kannattamattomien alojen tuotantoa voitaneen supistaa ja lisätä silloin, kun se on kannattavaa. Kannattamattomia kaivoksia voidaan jopa sulkea väliaikaiseti, sillä mineraalit eivät pilaannu.


Useissa EU-maissa liian agressiivinen edunvalvonta ja yliarvostettu raha ovat aiheuttaneet kilpailukyvyttömyyttä. Se on pitkälle pysyvä jarru kehittää EU:n omaa puolustusta. Trump on tuonut selkeästi esille, että Euroopan on huolehdittava omasta puolustuksestaan paremmin.


Alpo Ylitalo, Kokkola 2016-11-20