--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697503 kpl

Puu kannolta kuluttajalle

Vuosikymmenten kuluessa puun taloudellinen merkitys on vaihdellut suuresti. Voimakas edunvalvonta, kustannukset ym. ovat yllyttäneet paperi-ja selluteollisuutta etsimään hintakilpailu-kykyä ulkomailta. Jos kysynnän kasvu on ollut hitaampaa kuin tuotannon kasvu, niin vanhoja jalostuskoneita on poistettu. Supistunut raaka-ainetarve on laskenut kantohintaa. Yhtenä alan murroskohtana voidaan pitää sitä, kun paperiliiton "vahva" mies Ahonen ei ymmärtänyt kehitystä ja sahasi istuinoksansa poikki.

Suomen metsäteollisuus on hankkinut lisää markkinaosuutta ostaen tai rakentaen uutta teollisuutta eri puolille maapalloa. Kilpailuetuina ovat lyhentyneet kuljetusmatkat ja ammattiliittojen vaikutusvallan minimointi. Tämä on merkinnyt sitä, että metsäteollisuus on keskittynyt yhä suurempiin konserneihin. Samalla huomattava osa sen omistusta on siirtynyt ulkomaisten sijoittajien haltuun teemanaan maksimituotto sijoitetulle pääomalle. Tuotantoa saneerataan ja investointoidaan nopeakasvuisten metsien lähelle. Tässä kehityksessä on Suomen kannalta kuitenkin hyvä, että pitkäkuituisen havupuun ominaisuudet vaativat investoimaan myös Suomeen.

Koko metsäala on meillä voimakkaassa murroksessa. Kustannuksia karsitaan kaikkialla, missä siihen on mahdollisuus. Siksi sahoja uusivat yritykset vaativat, että puu liikkuu sahalla vain yhteen suuntaan. Hankita-alueen pitäisi sijaita samoin, että puu lähtee jo kannolta lopullisen käyttäjän suuntaan tai kohden vientisataamaa. Turhat edestakaiset kuljetukset lisäävät hiilijalanjälkeä ja kustannuksia. Tällöin kantohintakin voisi olla parempi.

Puuvaranto on n. 2,4 miljardia ja kulutus n. 71- 72 milj. kuutiota vuosittain, kun kasvu on n. 105 milj. kuutiota. Kulutusta kestäisi lisätä huomattavasti. Hakkuut pitävät metsät kasvukunnossa. Puun käyttö kasvaakin uusien tuotteiden, mm. biopolttoaineiden, valmistuksen ja käytön lisääntyessä. Puun kaasutus on antanut hyviä tuloksia energiantuotannossa.

Tuotekehityksen avulla puun käyttöä ja työllisyyttä voitaisiin nostaa huomattavasti mm. huoneka-luteollisuudessa. Monet jalostajat yrittävät valmistaa tuotteitaan mahdollisimman pienellä hinnalla, jolloin riski kasvaa. Tietenkin hinnan ja laadun tulee olla suhteessa. Mutta erittäin harva yrittäjä kehittää puusta näyttävännäköisiä ja laadukkaita tuotteita, jolloin hintakin voisi olla reilu. - Mark-kinat paljastavat hyvin nopeasti, paljonko tuote saa maksaa.

Alpo Ylitalo 

Kokkola 2017-03-22