--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697537 kpl

KHO:lta odotettu päätös

Tiitisen listat pysyvät korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä salaisina. Päätös ihmetyttää oikeusoppineita, muttei kaikkia oikeudettomuuden kokeneita uhreja. Presidentit Koivisto ja Ahtisaari olivat julkistamisen kannalla, kuten Seppo Tiitinenkin varoittaen aiemmin noitavainoista, jos listat julkistetaan. Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Seppo Hentilä toteaa, että KHO halusi suojella listalla olevia henkilöitä. Samoihin lähteisiin vedoten Alpo Rusi yritettiin tuomita. Nimestään piittaamatta KHO säilyi järjestelmän tukijana. Rusi ei saanut osallistua asian käsittelyyn KHO:ssa.

Käsityksiin on helppo yhtyä, sillä Stasin kumppaneiden joukossa on huomattavassa virka-asemassa olevia henkilöitä, joista ainakin eräs pyrkinee Suomen seuraavaksi presidentiksi. Viime vuosikym-meninä suomalaisen laillisuusvalvonnan toimintakertomukset todistavat kiistatta, ettei virkakoneis-ton jäseniä saa vastuuseen mistään.   

Myös kunnallishallinnon viranhaltijoita on yritetty Kokkolassa vastuuseen, mutta se ei ota onnistuakseen. Suurin osa kepua ja demareita sekä kristilliset asettuivat suojelemaan kaupungin johtoon kuuluvia näiden aiheutettua veromaksajille huomattavia vahinkoja. - Kokkolalaisille raken-netaan uuden satamatien varteen ainakin kahdeksan miljoonaa maksava tarpeeton monumentti. Tällaisten ennalta tuomittavien hankkeiden rahoitus kuuluu niihin, mistä budjettiongelmat syntyvät. Kun näiden vuoksi joudutaan leikkaamaan menoja, se ei vaikuta paisuvan, ulkopuolella vastuun elävän virkamiehistön palkka- ym. etuihin, vaan vaje otetaan kansan palveluista tai nostetaan veroäyriä. Edellisen perusteella kaupunkiin on saatava liiketaloudellista näkemystä edustavia ihmisiä, joiden tehtävä on myös koordinoida kaikki hankinnat ja ostot.

Valtarakenteiden säilyminen turvataan ”kepulikonstein” hankitulla vaalirahalla. Rahan hankita-tavan voi palauttaa muistiinsa vaikkapa nettisivuilta MOT-ohjelmasta 26.4.99, jonka toimittajana on Ari Korvola: Yleishyödyllinen perhe - säätiöitä ja poliittista rahaa.(Google: Tarveasunnot, Vähä-tiitto) 

On valitettavaa, ettei paremmasta hallintotavasta ole edes merkkejä. - Maanantaina 10.5. MOT käsitteli oikeusmurhaa. Se osoittaa, miten kollegiaalinen eli virkaveljien kesken vallitseva oikeuslaitos puolustaa syyttäjää.  Kyseenalaisuuksiin sortunutta syyttäjää suojeltiin tapauksessa korkeinta oikeutta myöden. Koston pelossa sitkeäkään, asemansa ymmärtävä kansalainen ei uskalla eikä jaksa perätä oikeuksiaan ihmisoikeustuomioistuimesta saakka. Lienee yllätys, että tsaristinen hallintotapa puolustaa sielläkin vääryyksiin syyllistynyttä virkakoneistoa. Sielläkin se esittää uhria vahingoittavia vääriä todisteita.

Hallintoalamaisuuteen taipuneelle kansalle vallankäyttäjä vakuuttaa, kuten presidentti Tarja Halonen, että elämme oikeus- ja hyvinvointivaltiossa!

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola

2010-05-15