--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701689 kpl

Kuntataloutemme

"Kestävyysvaje koskee kuntatalouttakin. Esimerkkinä voitaneen arvioida oman kunnan talouden kestävyyttä. Valtioneuvosto asettaa raja-arvot, joiden sisällä kunnan tilan tulee olla. Kokkolan taloudella ei voi hurrata. Näyttää, että täällä on poikkeama huonompaan neljässä kuudesta asetetusta mittarista. Kaupungin veroprosentti on 0,77 %-yksikköä kuntiemme keskiarvoa korkeampi. Ero saisi olla enintään 0,50 %-yksikköä. Infon lukujen perusteella laina asukasta kohden on yli 6.000 euroa. Tämä on reilut 200 % enemmän kuin vastaava kunnissamme keskimäärin. Ylitys saisi olla enintään 50 %. Kunnan omavaraisuusaste ei saa alittaa 50 %:a. Meillä se on 34 %. Velkaantuneisuutemme näyttäisi olevan yli 70 %, kun sen pitäisi olla alle 50 %:n."

 

Keskipohjanmaa-lehti jätti tämän osan kirjoitustani "Talouden tasapainottomuus" julkaisematta ennen vaaleja.