--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697533 kpl

Kiintiöt, rahoitus, koulutus ja työ

Suomessa on pyritty järjestämään kaikille halukkaille mahdollisuus edulliseen opiskeluun. Parina vuosikymmenenä on joskus ollut vaikea ymmärtää koulutus-politiikkaa. Tarjotaanko aloituspaikkojen määrä niin, että valmistuvat tyydyttävät juuri eri alojen tarpeen? Seurataanko koulutukseen satsattujen varojen kierto-nopeutta?

Pohjois-Suomessa  on joukko kuntia, joiden lääkärinvirkoihin ei hae kukaan. Kuntien lääkäripulaan lienee monia syitä, mutta  kysytäänpä pitäisikö aloituspaikkoja lisätä vai tuleeko koulutus yhteiskunnalle liian kalliiksi? On tapauksia, joissa hakuajan päättymisen jälkeisenä aamuna ulkomainen lääkäriasema tarjoaa suomalaisen lääkärin palveluita. Mikä vialla, kun Suomessa koulutettujen lääkäreiden palveluita tarjoavat ulkomaalaiset? Sairaaloiden siivoustoimintaakin siirtyy ulkomaisille yrityksille. Lienee odotettavissa palveluhintojen nousua?

TV:n MOT:ssa puhuttiin 26.9. silakan troolikalastuksesta. Saadakseen kalastuskiintiöt ulkomaalaiset ostavat troolareita täältä, koska EU rajoittaa kalastusta. Suomalaisten kalastuskiintiön supistuessa kalan hinta nousee ja voi mennä ulkomaanmarkkinoille. Ruokakalastamme tulee nykyisin n. 85 % ulkomailta. 

Ajoneuvokatsastus ja lannoiteteollisuus myytiin ulkomaalaisille. Sekä katsastuksen että lannoitteiden hinnat kolminkertaistuivat. - Omistussuhteista riippumatta tuulivoimalla on takuutariffi. Noin tuhannesta suunnitteilla ja rakenteilla olevasta tuulivoimalasta suuri osa joutunee ulkomaalaisten omistukseen. Takuutariffi 105,3 on vuoteen 2015 ja 12 vuotta eteen päin 83,50 euroa megawattitunnilta. - Venäjältä tuodun sahapuun hakeosasta valtio on maksanut tukea 6,9 euroa megawatilta. Kotimaisen uusiutuvan polttoaineen  CHP - käyttöä rajataan.

Meidän 52:sta toimivasta kaivoksestamme 51 on ulkomaalaisomistuksessa. Pyhäsal-men kaivos maksoi itsensä takaisin ostajalleen puolessatoista kuukaudessa.  Päättäjillämme on outo fiilinki, kuten Kreikassakin erotuksella, että täällä valtio myy pilahintaan omaisuuttaan, mutta Kreikka ei panttaa omaisuuttaan edes lainojensa vakuudeksi. Suomen investointihaluttomuutta selitetään pääomapulalla. Työkoke-musta vailla olevat poliitikot tekevät itse uusia virheitä korjatessaan edellisten tekemiä. - Seuraamme  Sodankylän Kevitsassa toimivan kanadalaisen kaivosyhtiön kehitystä.

Päästyään talous- ja rahaliittoon Kreikka "retkutti" EU:a ja otti jäsenyyden kohotta-man luottamuksen turvin lainaa virkamiesten palkkoihin ja eläkkeisiin. Pelastaaksem-me Kreikkaa, sen pankkeja ja eliitin mainetta maksamme sen velkoja  takaajana 14 miljardia euroa. Kreikan virkakoneisto saanee palkkansa lisäksi "maasua" markkinavoimilta. "Maasuttaja" välttyy veroilta ja valtion kassa pysyy tyhjänä. Siellä ei ole investoitu tuotantoon, kuten ei meilläkään, kun rahat on syöty - meillä omaisuus "myöty"! Kreikkalaisten makean elämän rahoitus syö eläkkeistämme, palveluistamme sekä investointiemme rahoituksesta. - Sijoituskohteensa oikein vallinnut George Soros: Kreikka ja Portugali ulos eurosta.

Alpo Ylitalo, Kokkola 2011-10-04