--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697537 kpl

Kiinan matala rahanarvo ja teollisuus ovat uhka maailmantaloudelle

Kiinan kaupan ja teollisuuden vaikutusta EU:n talouskehitykseen tulee ennakoida pian ja huolella. Mikä vaikutus työpaikkojen määrään on sillä, että Kiina saa siirtyvien teollisuusyritysten mukana viimeistä tutkimustietoa ja teknologiaa ilmaiseksi? Autammeko sikäläistä teollisuutta valtaamaan markkinoita salliessamme Kiinan rahan matalan kurssin? Paradoksaalista on, jos Suomi antaa vielä suoranaista talousapua Kiinaan, kun koulutettua henkilöstöä siirtyy sinne teollisuuden mukana ja koulutamme kiinalaisia täällä vielä lisää. Kasvuhakuisten yritysten siirtyminen kilpailuedun tarjoaman kasvupotentiaalin perässä on ymmärrettävää. - Pitkään Kiinassa asuneen amerikkalais-toimittajan kirjassa kommunistihallinnon kaikkialla läsnä olevaa valtaa verrataan Jumalaan. Se on lakkoja sietämätön ammattiliitto.

Suomalaisyritysten investoinnit Kiinaan hiipuivat välillä, mutta piristyivät viime vuoden loppupuo-lella. Varsinkin alihankintayritykset lisäsivät näitä investointeja. Suurimpia toimijoita siellä ovat Nokia, UPM, Stora Enso ja Kone. Suurin yli miljardin investoija on UPM. Nyt Wärtsilä ilmoittaa huomattavasta teollisuuden ja hallinnon siirrosta sinne sekä yt-neuvotteluista täällä.

Finpron Kiina-maaraportin mukaan suomalaisinvestointien määrä Kiinaan on noin viisi miljardia euroa. Sikäläisten suomalaisyritysten määrä on 260 ja ne työllistävät noin 40 000 henkilöä. Investoinnit Kiinaan aiheuttavat työttömyyttä Suomessa. Kiinan kustannuskasvun takia sieltäkin investoidaan halvempiin maihin: muun muassa Vietnamiin.

Länsimaisen kysynnän hiipuessa Kiinan markkinoiden kasvu jatkuu. Siellä kulutuskysyntä on kehittynyt myönteisesti. Länsimaissa kysynnän palautuminen käy hitaasti. Siksi Kiinan teollisuuteen investoineet joutuvat keskittymään paikallisiin markkinoihin.  Turvatakseen asemansa ne joutuvat opettelemaan sisämarkkinoiden vaatimukset. Markkinatuntemus ja rahan yuanin vahvistuminen avaisi tietä täältä vientiin.

On tapauksia, että Kiinaan investoineet suomalaisalihankkijat ovat voittaneet Kiinassa valmistamillaan tuotteilla Suomeen jääneen yksikkönsä tarjouksen. Reaaliaikainen tiedonvälitys takaa sen, että Suomen tutkimus- ja tuotekehittelytiedot ovat molempien käytössä. Tämä kehitys tuhoaa työpaikkoja, sillä Suomessa olevan yksikön tarjouskilpailussa häviäminen käynnistää meillä uusia yt-neuvotteluja.

Kiinan ja Venäjän Suomesta saama talousapu on monitahoista. Kuinka kauan voimme antaa vaikkapa Kiinasta lainaamaamme rahaa talousapuna arvaamattomalle Venäjälle?

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola 2010-10-20

.