--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697522 kpl

Otsonikato vai hiilihysteria?

Vuonna 1973 maapallo ajautui öljykriisiin. Arabimaat alkoivat painostaa Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia rajoittaakseen tuotannon supistuksilla niiden apua Israelille. Vaikutukset oliva valtavat, sillä mm. useat maat alkoivat rakentaa ydinvoimaloita ja esim. Ranska ryhtyi tuottamaan sähköä ydinvoimalla - nykyisin jopa 80 %. Norja ja Englanti keskittyivät Pohjanmerellä öljynetsintään ja tulosta tuli. Suomi, Saksa ja moni muu valtio alkoi rakentaa kivihiilivoimaloita. Monille öljyntuottajamaille syntyi huoli siitä, että jos öljynkulutusta aletaan rajoittaa lainsäädännöllisin keinoin. Öljystä enempää kuin muistakaan fossiilisista polttoaineista ei ole näkyvissä pulaa.

Vaikutukset tuntuivat niin, että vuonna 1974 autoilua rajoitettiin, moottoriajoneuvokilpailuja kiellettiin, huoneistoille määrättiin alhaisemmat lämpötilat ja autoille tuli 80 km:n nopeusrajoitus. Ruotsalaisille ja norjalaisille autoille sai myydä bensiiniä vain joka toinen päivä 20 litraa autoa kohti. Raskaan polttoöljyn hinta 2,8-kertaistui. Dieselsöljyn hinta 1,4-kertaistui yhdessä yössä vuonna 1974. Liikkeiden näyteikkunoiden valaistus sallittiin niiden aukioloaikoina. Meitä peloteltiin öljyn loppumisella.

Englantilaiset tiedemiehet huomasivat vuonna 1985 napa-alueiden otsonikadon. Sitä tuhoavat niin kutsutut CFC-yhdisteet eli freonit. Niitä käytettiin muun muassa hiuslakoissa, jääkaapeissa ja ilmastointilaitteissa. Freonien käyttö kiellettiin vuonna 1987. Myöhemmin on havaittu vuosittaisia jopa 30 %:n suuruisia otsonivaihteluja. Tutkimukset osoittavat Etelänavan yllä olevan ostoniohentuman supistuneen vuoden 2000 jälkeen vuoteen 2016 Intian kokoisen alan eli 4 milj. neliökilometriä.

Keskilämpötilan nousu on viimeisin maapalloa koetteleva poliitikkojen ongelma. Lähes jokainen muiden paitsi PS-puolueen poliitikoista kävi vaalikampanjaansa kantaen suurta huolta ilmaston lämpenemisestä. Palasipa eteläpohjalaisia lapsia itkien koulusta kotiin. Heitä oli peloteltu maailmanlopulla lämpötilan ja vedenpinnan nousun sekä monen muun siitä johtuvan katastrofin vuoksi. Suuri määrä kaupunkeja joutuu veden valtaan. - Omaa ikäpolveani peloteltiin synnin aiheuttamasta maailmanlopusta.

Mikä meitä ihmisiä vaivaa, kun elämme hysteriasta toiseen tietämättä ja ymmärtämättä, mikä todellisuudessa meitä milloinkin uhkaa vai uhkaako yhtään mikään? Sodat ja pakolaisuus taitavat olla suurin vaara tasapainoisen elämän järkyttäjinä.

Alpo Ylitalo

Kokkola