--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701686 kpl

Pakolaisongelma

Pakolaisongelmaa on käsitelty viime päivien uutisissa. Nyt maahan saapuvat turvapaikanhakijat pääsevät ulkomaalaisviraston seulontaan vasta vuonna 2010. Vastaanottokeskukset ovat täynnä. Niihin sijoitetut arvostelevat epätietoisina olojaan kehnoiksi. – Miten olisi vertailu lähtömaiden oloihin? Harvoin puhutaan selkokielisesti siitä, mitkä seikat ohjaavat pakolaisia Eurooppaan eikä lähinaapurimaihin. Imeekö heitä Eurooppaan turvallisuus- vai taloustilanne? Kiina investoi ja menestyy  maissa, joista pakolaisia lähtee ja joiden ihmisoikeuksia Euroopassa arvostellaan.

Vielä viime vuosisadan alun Afrikassa puhallusputket, jouset, nuolet ja tuli olivat metsästyksen ja vallan ylläpitovälineitä. Tappavampien aseiden avulla eurooppalaisten hankkima siirtomaaherruus osoitti heimopäälliköille, miten ylivoimaisia miehittäjien aseet olivat. Asein saavutettu siirtomaaherruus osoitti myös päälliköille, miten kansaa voidaan hallita samoilla aseilla ja taidolla. Siirtomaakauden päätyttyä heimojen välinen aseellinen valtataistelu on aiheuttanut  pahenevan pakolaisongelman. Eurooppaan tulevista pakolaista valtaosa on Afrikan maista, mutta pakolaisvirta voi lisääntyä myös Afganistanin ja  Irakin vaikutusalueelta samalla, kun virta Kaukoidästä on vähentynyt.

Kulttuuriin, ihonväriin tai uskontoon katsomatta jokainen ihminen pyrkii takaamaan läheistensä turvallisuuden. Itsemurhapommeja räjäyttävät muslimit muodostavat mystisen poikkeuksen. Niinpä Euroopassa on yhä vaikeampaa ennakoida ja varautua kansalaisten turvallisuustilanteeseen.

Suuressa hengenvaarassakaan köyhimmät ihmiset eivät pääse vaaraa pakoon. Näemme televisiossa  avun tarpeessa vaeltavia pakolaisjoukkoja. Ainoastaan ne, joilla on varaa, voivat pyrkiä kriisialueilta pois Eurooppaan. Tuntematta lähtöön johtaneita tapahtumia ja yksilöiden taustoja syntyy ajatus, että tänne saapuneiden sivistystaso ja tietoisuus Euroopan mahdollisuuksista on parempi kuin heidän, jotka joutuvat jäämään kotimaihinsa.

Afrikan rauhattomien maiden elintason noustessa voidaan perustellusti odottaa Eurooppaan suuntautuvan pakolaisvirran paisuvan. Maissa, joihin on otettu eniten myös pakolaisstatuksella maahanmuuttajia, on eniten ongelmia. Osoitukseksi kelvannee muslimien taholta Tanskaan kohdistettu uho taannoisista pilapiirroksista sekä Olof Palmen ruotsalainen ruusutarha kunniamurhineen. Tapahtumat enteilevät itsemurhaiskujen mahdollisuutta Pohjoismaissa. – Tänne jäävien tulisi  kunnioittaa ja noudattaa yhteiskuntajärjestystä. Suopon päällikön vastikään esittämät arviot ongelmien kehittymisestä on otettava tosissaan. 

EU:lta puuttuu jämäkän pakolaispolitiikan lisäksi riittävä halu ratkaista ongelmat jo lähtömaissa, ennen kuin ne räjähtävät ratkaisemattomina. Pakolaisuuden synnyn  ehkäisemiseksi on satsattava enemmän diplomatian ja koulutuksen keinoihin. – Mikä osuus pakolaisvirtaan on tahoilla, jotka myyvät kuljetuspalveluita Afrikasta Eurooppaan pyrkiville? Tehtävän laajuudesta huolimatta maahanmuuttoministerin tulisi miettiä ehkäisykeinoja ongelman syntyyn lähtömaissa mieluummin, kuin syyttää muita rasismista. 

Alpo Ylitalo, kaupunginvaltuutettu, ps.

Kokkola  2009-02-16