--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701686 kpl

Talouden homeenvihreä tulevaisuus

Liekö hallinnon piittaamattomuutta tai näköalattomuutta, ettei parin viime vuosikymmenen aikana saatu talouden vuoristoratakyyti ja kilpailukyvyn heikkeneminen huoleta. Parempaa ei ole näkyvissä, ellei poliitikon työkokemuksen ja tuotannon tehokkuuden arvostus kohene. Suoraan koulusta alta kolmikymppisenä rahalla politiikan joo-mieheksi nostetun ryhmäkurinalainen toiminta jatkaa vanhaa. Kokemattomat päättäjät paikkaavat omia ja edeltäjiensä talousvirheitä myyden pilahintaan valtion omaisuutta. Syömme edellisten sukupolvien keräämää pääomaa ja velkaannumme myös siksi, että hallintokulut ovat karanneet talouskasvua suuremmiksi. Näköalattomuuden sumussa tehokkuus ja tuottavuus koetaan kirosanoina, joiden kuuleminenkin aiheuttaa työpahoinvointia. – Keskustelu työssä jaksamisesta lisää myös hallinnon poissaoloja.

Valtiontalouden tarkastusvirasto otti taannoin kantaa ns. luonnonsuojelukustannuksiin. Vaikka luontodirektiiviä ei ole siirretty Suomen lakiin, KHO ilmoittautui kyseenalaisilla Natura 2000-aluevalintoja koskevilla päätöksillään takaamaan vihreää kustannusjatkuvuutta. Omistusoikeutta kunnioittamaton röyhkeä vihreys on arkipäivää, jolla rahastamisella ei ole näkyvissä loppua. Maapallon uskotellaan pelastuvan järjettömiksi paisuneilla ja väärin kohdistetuilla saasteveroilla ajattelematta, että aiheutamme itsellemme ja tuleville sukupolville velkaongelman. - Peli on pakko viheltää poikki, sillä järjissään olevan ihmisen pitää tunnistaa uhanalaiset kasvit paremmin kuin mm. maisemaa ennallistamaan laitetun lampaan.

Nettomaksajana rahoitamme Puolaa, kun se imee Eu-tukien turvin teollisuutta sinne. Yt-neuvot-telut aloittanut Cargotec on esimerkki, miten yrityspaon vaikutukset kertautuvat, kun se alkaa tarjota ulkomailta tuotteitaan tänne. Vakavaksi kehittyvää ongelmaa voimme torjua ainoastaan tehokkuudella ja laadulla karsien turhat kustannukset. SAK:n neuvotteluhalukkuus ja uusi jäsenis-tön jakaja herätti mustasukkaisissa demareissa vaalitappiopelon. – Turhien lakkojen aiheuttamat kustannusongelmat pysyvät, kun teollisuus pakenee. Tilannetta ei helpota monen hermoja koettelevaksi paisunut, vaikeasti työllistettävien pakolaisten tulva.

Euroalue kärsii vielä pitkään siitä, että raha pidettiin liian korkeassa arvossa muihin valuuttoihin nähden. Kansansa elintasosta piittaamaton Kiina pitää rahansa halpana. Kaukoidän väkirikkaat maat saavat länsimaisten yritysten mukana ilmaiseksi viimeistä teknologiaa. Ilmiötä hyödyttää sähköinen tiedonvälitys. EU:n jäsenmaiden tuotantokustannuserot ovat nousemassa suureksi ja vaikeasti ratkaistavaksi ongelmaksi. Missä EU - siellä ongelma!

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola

2010-09-16