--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707294 kpl

Kohdentuuko energiatuki oikein?

Maailman suurin bioenergialaitos Oy Alholmens Kraft Ab siirtyi Pietarsaaressa polttamaan kivihiiltä vuodenvaihteessa, kun hakkeenpoltosta maksettu tuki katkesi. Metsäjätti UPM omistaa laitoksesta Pohjolan Voiman kautta noin kolmanneksen ja muun muassa Skellefteå Kraft Ab noin neljänneksen.

UPM tuo ulkomailta vuosittain Pietarsaareenkin huomattavat määrät puuta. Usein kuulee, etteivät metsäyhtiöt osta Suomesta puuta, vaikka tuonti on säännöllistä. Tilastojen mukaan tuontipuusta maksetaan huomattavasti enemmän kuin kotimaan puusta. Jalostusprosessissa tuontipuustakin tulee puolesta tuote ja toinen puoli on pintoja, purua ja muuta tarkastuksen eri vaiheissa eroteltavaa hakkeen raaka-ainetta. Hakkeen käytöstä energiatuotantoon valtio on maksanut tukea 6,9 euroa kuutiosta.

Tuen turvin hakkeesta tuotettua energiaa myydään kuluttajille markkinatilanteen mahdollistamalla maksimihinnalla. Mitä kylmemmät ilmat ovat ja mitä enemmän hakkeen polttoa on tuettu, sitä kalliimpaa on energia ja sitä suurempi on ulkomaalaisten saama osinkotulo Suomesta. Metsäyhti-öiden osakkeiden ulkomaalaisomistus lienee reilusti yli puolet.  

Mitä ministeriössä ajatellaan, kun Suomen puuta jää käyttämättä samalla, kun Suomi maksaa tukea tuontipuuhakkeen poltosta? Hoitamattomat metsät lisääntyvät, kun puu jää pystyyn. – Kun pystyyn jäävät metsät eivät anna verotuloja, niille suunnitellaan kiinteistöveroa. Tämä mahdollistaisi sen, että suomalaismetsistä saatavaa uusi vero kattaisi tuontipuuhakkeen poltosta ulkomaalaisille osakkeenomistajille maksettavan tuen. Virkamiestyö vähenisi, kun ulkomaille meneviä voittoja ei tarvitse verottaa!

Stora Enso, kuten muutkin, investoi nopeakasvuisten metsien lähettyville. Suomessa kehitettyä osaamista ja kokemusta siirretään veloituksetta maailman suurimpaan sellutehtaaseen Uruguaihin. Taloutemme kuntoon saattaminen tekee kiireen kehittää suomalaista puuta käyttävää teollisuutta. Sellun ja paperin valmistus supistuvat nopeassa tahdissa. - Onko hallintomme tehtäviensä tasalla? Olisiko ”kirveellä” töitä?

 

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu

eduskuntavaaliehdokas, Ps.

2011-01-19