--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697524 kpl

Ympäristöluvista maatalouden ongelma

 

Pärjätäkseen lypsykarjataloudessa maidon hinta- ja ansiokehitys pakottaa yrittäjät yhä suurempiin yksiköihin ja riskeihin. Nykyinen perheviljelmä alkaa olla liian pieni kannattavaan tuotantoon. Vuosikymmenen kuluessa perheiden hallinnoimat tuotantolaitokset väistyvät yhtiöiden tieltä. Jaksamisesta tulee raja, kun ihminen ei ole kone. Tuotantokustannusten ja tulojen ero on niin pieni, että korkojen nousu käynnistää konkurssiaallon.

 

Tutkimuksen mukaan maatalousyrittäjistä 63 % pitää työtään fyysisesti raskaana tai erittäin raskaana ja 28 % psyykkisesti raskaana tai erittäin raskaana. Suurimpina uhkina työkyvyttö-myydelle pidettiin stressiä ja masennusta. Työn sitovuuden ja jatkuvan kiireen vuoksi ennaltaehkäisyyn ei kiinnitetä riittävästi huomiota, mistä seuraa varhainen työkyvyttömyyseläke. 

 

Huonon kannattavuuden ohella ammatin ongelmiksi ovat muodostuneet mm. ympäristölupien hidas käsittely. Ympäristölupavirastoilta laajennuslupia hakeneista monet kokevat, että hidastelu saattaa olla jopa tahallista. Lupapäätöksiä odotetaan vuosiakin. Riippumatta päätöksen lopputuloksesta suurten tilojen ympäristöluvan hinta on 11.880, kun atomivoimalalupa maksoi viime vuonna 13.930 euroa. Lupa edellyttää lannalle ympäristölle vaaratonta loppusijoituspaikkaa, mutta atomivoima-loilta sitä ei tuolloin vaadita.  Maidontuottajahinta oli vuoden 2009 tammikuussa 44,36 ja vuonna 2012 vain 42,88 senttiä litralta. Kustannukset ovat nousseet, mutta tuottajahinnat laskeneet.

 

Suomen tuotantokiintiöstä jäi viime vuonna käyttämättä 242 milj. litraa. Se jäi 9,8 % alle maakiintiön. Maidon kokonaistuotanto oli vuonna 2010 yhteensä 2.222 milj. litraa. Kiintiökauden lopussa tiloja oli 10.450. Määrä supistui vuoden aikana 684 ja tuotantomäärä 1,5 %. Sekä voin että maitojauheen valmistus väheni 10 ja juuston 0,4 %. Se antaa tilaa maidon ja maitotuotteiden tuonnin kasvulle.

 

Puhe maitopulasta voi aiheuttaa hinnannousua, mikä tekee jatkojalostajista varovaisia. Silti myönnetään, että vientimarkkinoista riippuen n. 250 milj. litran lisätuotanto olisi saattanut mennä hyvinkin kaupaksi.

 

Keski-Pohjanmaalla Toholammin kahdessa jalostuslaitoksessa käydään YT-neuvotteluja. Lehti-tietojen mukaan toisessa syynä on maitopula. Useiden pohjalaistilojen lupahakemusten käsittely on kestänyt pitkään eivätkä kaikki ole laajennuslupaa saaneet. Jos kielteiset päätökset johtavat vielä vuosia kestäviin kalliisiin valituskierteisiin, poliitikkojen on puututtava asiaan. Ympäristöhallinto ei saa käyttää mielivalta.  Maa- ja karjatalous eivät lähde Kiinaan. Mutta jos sen vuoksi joudutaan YT-neuvotteluihin, että ympäristölupien käsittely on hidasta, syyt on selvitettävä. Turhat kustannukset lisäävät karjatalouden kannattavuusriskiä ja aiheuttavat maitotuotteiden lisätuontia. 

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2012-04-04