--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697531 kpl

Tulevaisuusvaliokunta linjasi näkymiä Venäjän naapurina!

Putin näpäytti Suomen poliitikkoja ja sanoi, ettei Suomen liittyminen Natoon ainakaan paranna maiden välisiä suhteita. Ottiko Putin kantaa tulevaisuusvaliokunnan linjauksiin? Venäjän vapaa lehdistö on tuhottu. Alkaako Putin suomettaa?

Rajanaapurimme vallanpitäjät ovat usein aiheuttaneet suomalaisille ongelmia. Venäjä-tunte-mukset kiihottivat kansaa veljessotaankin. Viime kuukausien tapahtumat ja tulevat Venäjän presidentinvaalit eivät jätä Suomen tulevaisuuskeskustelijoita kylmäksi. Naapuruus pysyy, vaikka vallanpitäjät vaihtuvat.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta hahmotti kolme mallia, joiden mukaisiksi Venäjä voisi kehittyä. Valiokuntaa kiehtoo talouskehitys ja miksei kiehtoisi. Sen verran arvaamaton naapuri on, ettei kantaa määritelty kehityksen suunnasta.

Suuri maa, suuret yhtiöt ja toleranssit. Valkovenäjän erityissuhteet Venäjään joutuivat yllättäen koetukselle vuodenvaihteen öljyn ja kaasun hinnankorotusten vuoksi. Hinnoittelu nosti esiin ongelmat kaasu- ja öljytoimituksissa länteen. Energian hinta osoitti, että naapuruussuhteet saattavat joutua uudestaankin koetukselle. Raha ratkaisee Venäjälläkin. Aleksander Lukasenka syytti Venäjää yrityksestä liittää Valkovenäjä Venäjän federaatioon. Venäläiset syyttävät Valkovenäjän varastavan Eurooppaan menevistä putkista kaasua ja öljyä. Öljyhanojen sulkeutuminen herätti hälytyskellot Euroopassa. Voiko Venäjän jättiyhtiöiden sopimuksiin luottaa? Ainakin varmistui, että  energialla on sekä kauppa- että turvallisuuspoliittinen merkitys.

Venäjä ei allekirjoita investointisuojasopimusta länsisijoittajien varojen turvaamiseksi. Siksi se on toistaiseksi epävarma sijoituskohde. Suuryhtiöiden taustavaltaa käyttää Kreml, mistä johtuen niiden sopimukset pitänevät parhaiten. Mutta konfliktin tullen vahingotkin ovat suurimmat. Pienet suomalaisyrittäjät ovat hävinneet huomattavia summia siksi, että yritysten välisiä sopimuksia ei kunnioiteta. Tuomioistuinten päätöksetkään eivät sido venäläisosapuolia. Kuitenkin suuret markkinat panevat ottamaan riskejä.

Ruohonjuuritason ystävät ja tuttavat sekä molemminpuoliset vierailut lienevät paras tapa kehittää luottamukseen perustuvia naapuruussuhteita - myös kauppaa ajatellen. Aktiivinen kanssakäynti opettaa länsikulttuurilta pimennossa pidetylle venäläisväestölle, mitä tarkoittaa sopimus ja miksi sitä  kunnioitetaan. Tuskin venäläinen aikuinen on kuullut sananlaskua: ”Rehellisyys maan perii” tai ”Herran  pelko on viisauden alku”. – Tahtovat nämä asiat unohtua nykyisin jo meiltäkin.

Ihmisoikeuskysymyksissä kansainvälisten pelisääntöjen kunnioituksesta ei voida puhua. Kremlin vaaralliseksi kokemat ihmiset eivät ole turvassa ulkomaillakaan. Todisteina ovat henkensä menettäneet entinen Venäjän tiedotuspalvelun upseeri ja Yukos-öljy-yhtiön entisen omistajan Hodorkowskin ystävä Lontoossa sekä Anna Politkovskaja Moskovassa. Hodorkowski istuu pitkää vankilatuomiotaan ja tuskin selviää elävänä vankilasta.

Venäjän kielen opiskelijoiden vähäinen määrä huolettaa. Muistaakseni vain 34 oppilasta kirjoitti pitkän Venäjän vuonna 2004. Suomessa lienee venäjää äidinkielenään puhuvia kohta 30.000 ja heistä useimmat puhuvat varmasti myös Suomea. Miksei heistä kouluteta venäjänkaupan osaajia, kun kielitaito ja kulttuuri ovat valmiina? - En silti ajattele, etteikö venäjän kielen opetusta alkuperäisväestölle pitäisi lisätä. Minkä tahansa kielen taito on rikkaus itse kullekin.

Alpo Ylitalo, Kokkola                                              

2007-02-01 

Email  alpoylitalo@luukku.com