--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697525 kpl

Energiavuosikymmen alkaa

(syntymäpäiväkirjoitus) 

Jo reilut sata vuotta metsäklusteri on ollut Suomen talouden tuki. Sen merkitys ei vähene, mutta hyödyntämistavat muuttuvat. Devalvaatioiden aika on ohi, joten jatkossa vientiapua on etsittävä uusista ideoista ja tehokkuudesta.. – Energiapuumarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat Venäjän puuhakkeen, euron sekä dollarin ja öljyn hinta. - Venäjän puutulli ei koske haketta, ”puujalostetta ”, vaikka se tehtäisiin kuitupuusta.

Joidenkin tietojen mukaan Suomen sahatavaratuotanto on pudonnut yli 13 miljoonasta noin seitsemään miljoonaan kuutiometriin vuoden 2009 aikana. Halpa kruunu antaa Ruotsin metsäteollisuudelle huomattavan kilpailuedun. Suomessa luovutaan ja siellä satsataan suuriin ja tehokkaisiin sahoihin. Loppuvuodesta sahatukin kauppa virkistyi täälläkin, mutta ongelman muodosti oheistuotteen eli kuitupuun kysyntä. Puun energiakäyttö lisääntyi ja se on jatkossakin Pohjois-Suomelle tärkeä tulonlisä. Hallituksen linjaukset eivät suosi kotimaisen ergiapuun kilpailukykyä, sillä ainoastaan tuulivoima saa syöttötariffin. – Hallituksen tavoitteena ovat suuret metsää omistavat yhtiöt, vaikkakin palkkatyöläisten käyttö ja hoitokustannukset lisääntyvät.

Mitä enemmän sahataan, sitä suurempi on tarjolla olevan energiapuun määrä. Ellei sille löydy käyttöä, sahojen puunhankinta vaikeutuu. Jos kuitu/energiapuun hinta ei riitä, se ei liiku. Polttopuun käyttö lisääntyi, sillä viime vuonna pienkiinteistöissä poltettiin jo seitsemän miljoonaa kuutiota puuta (MT 28.12.09). Nykykäyttö ei vielä riitä, sillä metsäjättien paperituotannon siirtyessä nopeakasvuisten raaka-aineiden maihin, kuitupuun tarve supistuu ja energiapuuvarat kasvavat. Viljan ja palmuöljyn energiakäyttö lisääntyvät eikä vesivoimaloiden rakentaminenkaan ole mahdotonta. Aurinkoenergian muuttamista vetyvarastoiksi kehitetään.

Kiinan rahanarvo pidetään matalana ja talouskasvu jatkuu rytisten. Siellä myytiin uusia autoja jo enemmän kuin Amerikassa. Polttoaineiden kulutus lisääntyy. Halpa dollari pakottaa euroalueen toimijat etsimään kannattavuutta tuotanto- ja kustannustehokkuuden kautta, jolloin energian hintavaikutus korostuu. Vaikka Yhdysvalloissa taloustaantuma ja velkaantuminen supistavat energian kulutusta, Aasiassa se kasvaa teollisuustuotannon ja maailmantalouden painopisteen kasvun mukana.

Öljyn- ja sähkönhinnan nousun jatkuessa omakotitalojen energiahuollossa ilma- ja maalämpöpumppujen käyttö lisääntyy puun ohella. Uudistuva energiantuotanto ja -käyttö tulevat olemaan tämän vuosikymmenen voimakkaimmin kehittyviä aloja. - UPM:llä on tarkoitus rakentaa Kuusankoskelle ja Raumalle biojalostamot, koska molemmat ovat puunjalostuspaikkakuntia. Se lisää energiakaupan voittoja jätteen avulla.

Valtiovalta ei tue pieniä bioenergiantuottajia, vaikka sähkön siirto on edullisempaa kuin raaka-aineiden siirto. Siksi syntynee kyläkohtaisia bioenergialaitoksia.  Syöttötariffi edistäisi maakuntien työllisyyttä ja pitäisi energiatuotannon voitot maaseudulla.  Se edistäisi maaseutuelinkeinojen uudistumista ja monipuolistaisi ammattirakenteita.  Bioenergian tuotanto-osuuskuntien aika on lähellä, ellei suojeluohjelmavimma tukahduta metsäalan uusiutumismahdollisuutta.

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola 2010-01-16