--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:701693 kpl

Vievätkö metsäohjelmat metsään?

 

Puun energiakäytöstä saama lisäarvo lienee eräs tekijä, miksi pieniä metsätiloja halutaan liittää yhteismetsiin. Hankkeita rahoitetaan EU-tuin. Edellinen keskustan ja kokoomuksen hallitus vauhditti yhteismetsiin liittymistä mm. Hetemäen työryhmän  veroporkkanoin. Niille kaavailtiin  22 %:n ja yksityismetsille 30 %:n veroa. - Viime kuussa kuultiin kaavailu yhteismetsien pääomatuloverotuksesta eli politiikan täyskäännös. Liittymisehdot ja vaikutukset kannattaa selvittää.

 

Metsistään luopuneissa on syvästi pettyneitä. Entisestä metsästään ei saa joulukuus-takaan ja metsästysoikeuskin on mennyt.  Palkollisten käyttö syö tulosta. Hinta ei ratkaise puun myynnin ajankohtaa. Pienimmät osuudet voivat jäädä tilittämättä. - Suuremmat metsäkohteet kiinnostavat ulkomaalaisiakin sijoittajia. Osakkuuteen pettyneen mahdollisuus luopua on myydä osuutensa.

 

Öljyn hinta nousee ja lisää biopolttoaineiden kilpailukykyä. Kuljetuskustannuksia   laskeva pelletöinti yleistyy. Energiapuun käyttö tehostaa mekaanisen puunjalos-tuksen raaka-ainehuoltoa, lisää  työllisyyttä ja nopeuttaa metsän kasvua. Polttoaineen kysynnän kasvu selkeyttää ja tasaa kirjavaa hinnoittelua.

 

Kalliit ja suuret korjuukoneet vaativat työtilaa ja kustannukset vaativat paljon harvennuspuuta.  Siksi metsistä uhkaa tulla liian harvoja.  Päätehakkuita seuraavat uusimiskustannukset ottavat harvana kasvaneen metsän tuotosta huomattavan osan. Niinpä konekorjuu vaikuttaa metsänhoidon suosituksiin ja niitä ollaan muuttamassa jatkuvan kasvatuksen suuntaan. - Jos  tavoitteena on lisätä hiilinieluja, suurten koneiden käyttö on ristiriidassa tavoitteiden kanssa, sillä tiheämpi metsä sitoo enemmän hiilidioksidia.

 

Suomen sitoutuminen tuottaa 38 % käyttämästään energiasta uusiutuvilla polttoai-neilla vuoteen 2020 mennessä edellyttää 13,5 miljoonan kuution vuotuista hakkeen käytön lisäystä. Nykyisillä öljyn hinnoilla lisäys vastaisi 3 200 miljoonan euron öljymäärää. Verotettavat metsätulot lisääntyisivät 230-300 miljoona euroa. Jotta kotimaisen energian hyödyt jäisivät Suomeen, hallituksen olisi sitouduttava edistämään eikä rajoittamaan hajautettua energiantuotantoa.

 

Jo Esko Ahon hallitus selvitti uusiutuvien polttoaineiden lisäkäytöllä saatavan Suomeen arviolta yli 10 000 uutta pysyvää työpaikkaa. Nykykäsityksen mukaan lisäys voisi olla jopa 20 000 työpaikkaa.

 

Energiatuotannossakin metsäteollisuuden tavoite on voiton maksimointi asuivatpa osakkeenomistajat missä päin maailmaa tahansa. Hajautettu pienimuotoinen energiantuotanto jättäisi verotettavan tulon maakuntiin. Hiilijalanjälki olisi pieni, kun polttoaine käytetään  sen kasvupaikoilla. - Hallitukselta näyttäisi puuttuvan halu lisätä pysyviä energiatuotannon työpaikkoja ja verotuloja. Ohjaavatko tuotannon rajat tuloja  ulkomaisten sijoittajien tileille?

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2011-09-27