--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688904 kpl

Veroratkaisut ja puun hinta puhuttavat

Vaalien lähestyessä metsistä ja viljelysmaista käytävät yhteisö- ja kiinteistöverokeskustelut pitävät politiikkojen kielet keskellä suuta. Harri Mäki-Petäjä peräsi Keskipohjanmassa 4.1. suurten puolueiden kantaa veroehdotuksiin. Jutta Urpilainen oli varovainen kuin Tunisian presidentti Habib Bourguiban (1957 – 87) verolinjauksessaan: ei saa kumartaa, jottei pyllistäisi. Mika Lintilä ei ottanut kantaa yhteisöveroon eli vastaus jäi vajaaksi. Vaikeaa aihetta siirretään mielellään. Hetemäen työryhmän yhteisöveromalli painostaa luopumaan yksityisestä omistuksesta.

Jokasyksyinen puukauppakeskustelu siirtynee veroesityksen mukana omistusmuotoihin, yhtiöiden osto- ja yksityisten myyntihalukkuuteen. - UPM:n puikoissa ollut Juha Niemelän totesi metsiin sijoitetun pääoman tuoton huonoksi ja omistamisen kannattamattomaksi. Metsäjätit olivat myymässä metsiään pois. Rahalla ulkomaalaissijoittajille enemmän rahaa, mitä metsän kasvu tarjosi. - Kiinnostus metsiin on muuttunut. Biodieselin ja energiapuuhyötymahdollisuus lyhentää 80 vuoden tilinvälejä.

Markka-aikana kannattavuus korjattiin devalvaatioilla. Tuontitavaroiden hintojen nousun maksoi kansa. Reaaliostovoiman supistus tiukensi palkka- ym. vaatimuksia. Kustannuskierre alkoi heti.   Euro poisti devalvaatiomahdollisuuden - ainakin toistaiseksi - ja ajoi yhtiöt tuomittavaan kartelliin. Metsäliitto toimi vastoin omistajiensa etua. Ulkomaalaisomistukseen siirtyvien yhtiöiden tuotto parani ja sijoittajien hymy leveni, vaikka käry kävi.

Juudaksen roolin ottanut UPM välttyi sakoilta, mutta toiset maksoivat 51 milj. euroa.  Puun myyjien tappioksi arvioidaan 1,5-2,5 miljardia euroa. Metsänomistajat jäävät ilman korvauksia rikoksen aiheuttamista vahingoista? Metsäpinta-alasta noin kolme neljännestä on yksityisomistuksessa eli se osuus, joka pääosin kärsi kartellitappiot.

Suomalaista puuta ei osteta säännöllisesti. Siksi puun tuonti onkin vakiintunut noin 1,2 milj. kuutiota kuukaudessa. Ruotsista tuodusta puusta on maksettu 49 satamassa ja Venäjän puusta rajalla 45 euroa kuutiolta. (MT).Keski-Pohjanmaalla mäntykuidun hankintahinta on ollut viime syys- marraskuun aikana 33,50 euroa kuutiolta.

Hetemäen työryhmä ehdottaa yhteisöveroprosentiksi 22 ja pääomatulon 30. Matala puun hinta, yhteisövero ja mahdollinen kiinteistövero ovat painostuskeinoja, joilla yksityismetsätalous lopetettaisiin. Pelurit ottavat vastaan kaiken rahalla mitattavan omaisuusmassan. - Yhteismetsiä voi paikoin puolustella, mutta liittymisen täytyy perustua oikeudenmukaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Taitetun indeksin eläkeläisuhri vuokratessaan osaa asunnostaan maksaisi veroa tästä tulostaan 30 %, mutta satoja osakeasuntoa omistava yhtiö liiketoimissaan maksaisi veroa vain 22 %. Tähänkö meitä viedään?

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas, Ps.

Kokkola 2011-01-12