--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707276 kpl

Mitkä ovat taloutemme tukijalat tulevaisuudessa?

 

Talvivaaran vesistöongelmat ja ulkomaalaisille luisunut kaivostoiminta alkavat puhuttaa kansaa. Keskustelua käydään ympäristövaikutusten arvioinnin tehneiden ammattitaidosta. Kaivosyhtiöt ovat palkanneet lupa-asioiden hoitoon ympäristöhallinnossa toimineita virkahenkilöitä korkealla palkalla. Toimilupien komplisoitu hidas käsittely on syy, miksi yritykset ovat ratkaisseet asian näin. Eikö hallintomme toimi, kun pesänlikaajat vihreiden Satu Hassi ja kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ylittivät hyvän maun rajan ja kantelivat EU:n komissiolle? - Pääomapula ei riitä syyksi, miksi ulkomaalaiset saavat mineraalit ilmaiseksi. VTV:n mukaan EU:n talouskriisi maksaa jo nyt 35 miljardia Suomelle.

 

Ulkomaalaisyhtiöiden mineraaleista saamat voitot ovat jääneet huomiotta. Valtiovalta on katsonut, ettei tueta eikä rahoiteta suomalaisia toimijoita, vaan se antaa kaivostoiminnan veloituksetta ulkomaisille yrityksille. Milloin se luopuu metsistään ilman kantohintaa, kun työ jää suomalaisille? Valtio rahoittaa mieluummin korruptoituneita velkaisia Etelä-Euroopan maita kuin suomalais-yrityksiä kaivannaisalalle.

 

Itse aiheutettu kustannusten nousu syö kilpailukykyä niin, että investoinnit Suomeen supistuvat edelleen. Kilpailukyvyn heikkeneminen on tehnyt kauppataseesta negatiivisen. Vuoden 2000 (+ 13 %) BKT:sta kauppatase laski alijäämäiseksi (- 3 %) vuoteen 2011. Kauppataseen alijäämä johtaa velkaantumiseen. Teollisuustuotanto supistui vuodentakaisesta tammi-toukokuussa 3,3 %. Teollisuuden tilausten arvo supistui tammi-toukokuussa 9,2 %, metallin peräti 14,2 % vuodentakaisesta.

 

The Boston Consulting Groupin selvityksen mukaan tehdasteollisuuden kiinteän pääoman investoinnit Suomeen ovat kutistuneet 870 M euroa kymmenen vuoden aikana ja ICT-alan 210 M euroa. Elektroniikka-alan murroksen vuoksi T&K-investointien määrä on romahtamassa. Samaan aikaan suomalaisyritysten suorat investoinnit ulkomaille nelinkertaistuivat.

 

Talouskehityksen tavoitteena tulee olla maassa pysyvän teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen. Kustannuskuri ja rahoitusmahdollisuuksien tuntuva parannus rohkaisevat teollisuusin-vestointeihin. Kotimaan tuotekehitysavustuksin saavutetut tulokset menevät yritysten mukana nouseviin maihin veloituksetta. Sähköinen reaaliaikainen tiedonsiirto on kostautuvampaa kuin teollisuusvakoilu. Valtio on myynyt omaa teollisuuttaan pilahintaan ulkomaisille sijoittajille, jotka siirtävät täältä keräämänsä voitot lainojen hoitokustannuksina ulkomaille Suomen verottajan ulottumattomiin, mutta jätteet jäävät sentään tänne.

 

Kilpailukyvyn edellytys maltillisen palkkapolitiikan ja tehokkuuden lisäksi on, ettei raaka-aineiden ja energian hintaa nosteta turhilla vihreillä veroilla. Kuljetustuen poistuminen ja polttoaineen hinnannosto olivat kova isku syrjäseutujen yrityksille. Tullessaan voimaan Itämeren rikkidirektiivi rasittaa vähän jalostetun, mutta tilaa vievän vientituotteen, kuten sahatavaran kilpailukykyä ja talouden kehitystä. 

 

Alpo Ylitalo

Kokkola 2012-07-16