--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Hallituksen elvytyspaketti?

Hallitus tarjoaa ilman pyyntöä pankeille rajusti rahaa. Ministeri Katainen luonnehti tapausta: tehdään taas suomalaista ihmettä. Edellisen laman tekijät ja korjaajat, Holkerin ja Ahon hallitukset, olivat mielestään kykeneviä talousmiehiä, asiantuntijoita, mutta tulokset tuntuvat päinvastaisina vielä sukupolvien ajan. – Nuolaisiko Katainen ennen kuin tipahti?

Suomen siirryttyä euroon korot laskivat ja laina-ajat pidentyivät. Vahva usko euroalueen kaikkivoipaisuuteen rohkaisi kotitalouksia velkaantumaan. Vakaan talouskehityksen innoittamana investoitiin vapaa-aikaankin velaksi.

Maailmantalouden kasvu perustuu maltilliseen ja kilpailukykyiseen tuotantotoiminnan kautta saatuun lisäarvoon. Pelaamalla olemassa olevan varallisuuden omistuksesta heilutellaan yritysten, jopa kokonaisten kansantalouksien keskinäisiä taloussuhteita hallitsemattoman rajuihin muutoksiin. Horjumattomaksi oletetun euroalueen tuotantotoiminnan ja talouden kasvu romahti, kun pelureiden toimet ovat liian vapaita. Tilanne näkyy Pohjanmaan veneteollisuuden kautta laajasti.

Asiantuntijat toimivat nyt vastoin aikaisempaa. Edellisen laman aikana yrityksiä kaadettiin tahallaan, mutta nyt niille etsitään selviämiskeinoja. Pankkien rahoitusmahdollisuuksia lisätään viidellä miljardilla ja Finnveran vientiluoton myöntämismahdollisuudet paranevat lisärahan turvin. Pääministeri Vanhanen huomautti, ettei kyseessä ole tuki, sillä korko on 6 %.  Euroopan Keskuspankin (EKP:n) ohjauskorko on 2 % ja USA:ssa se on 0 – 0,25 %. - Verohelpotuksista toivotaan vetoapua kotimaisen kulutuksen ylläpitoon. ”Asiantuntijat” pitävät EKP:n ohjauskorkoa liian korkeana. Matala korko palauttaa talouspolitiikan uskottavuutta. Syntyy kysyntää ja investointihalukkuutta, mikä  edistää tuotantotoimintaa ja työllisyyden kasvua.

Hallituksen lupaus auttaa yritykset huonon ajan yli on hyvä teko. Ulkomaalaisomistukseen joutuneilla entisillä suomalaispankeilla on sama mahdollisuus. Vakuuksien ja lainakoron lisäksi pankit haluavat yrityksiltä rahaa toimituskuluina. Kallis raha lisää riskiä. Lainanlyhennysten ja korkojen maksukyky riippuu markkinoiden toipumisesta. Ilman riittävää joustovaraa rahoitusapu voi aiheuttaa yrityksen tuhon.

Maailmanlaajuinen työttömyyden nousu kielii vaikeuksia 45 %:n vientikauppaan sopeutuneen maan taloudelle. Pitkään jatkuva talouden häiriötila ruokkii itse itseään. Rahoituskustannusten lisäys heikentää kilpailukykyä, mutta tarjoaa sillan kuilun yli, jossa hintakilpailu jatkuu. EKP:n 0 %:n korko houkuttelisi pelureita sijoittamaan teollisuusosakkeisiin pankkikorkoa suurempien tuottojen toivossa. Maallikosta tuntuisi viisaammalta, että EKP tekisi samoin kuin USA. Vai houkutellaanko korkoerolla amerikkalaissijoituksia Eurooppaan?

Jos pankit ovat paremmassa kunnossa kuin kilpailijamaissa eivätkä ne ole pyytäneet rahoitusapua, miksi valtio tarjoaa kallista rahaa? Taloustaantumassa vientiluottojen riski on aiempaa suurempi. Häiriön pitkittyminen voi vaikeuttaa lainan takaisinsaantia. Onko rahoitustilanne huonompi, kuin meille kerrotaan?

Amerikassakin valvonta petti eikä pankkitakauskaan ollut turvaava vakuus. Edellinen lama opetti, että hv-sopimus voi olla luotettavin sopimus. ”Kättä päälle” oli ennen paras takuu.

Alpo Ylitalo

Kokkola 2009-01-29