--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688900 kpl

Vakuutusasioihin enemmän oikeusturvaa

Perussuomalaiset Kokkolan kaupungintalolla

Alpo Ylitalo kiinnitti kuulijoiden huomion puutteelliseen oikeusturvaan ja otti esimerkikseen potilasta hoitavan  ja vakuutusyhtiön lääkärin lausuntojen ristiriitaisuudet, mistä kärsimään joutuu vain potilas.

Lukemattomissa tapauksissa vakuutusyhtiön lääkäri kuittaa korvausvaateen ilmoittaen että, kyseessä on vanha vika eikä potilaalla ole oikeutta vakuutuskorvaukseen. Jos vakuutetun vastoinkäymiset jatkuvat  vakuutusoikeuden jälkeenkin, sitkeä ihminen voi yrittää kannella laillisuusvalvojille. Tilastot osoittavat kiistattomasti, ettei apua tule oikeusasiamieheltä sen enempää kuin oikeuskansleriltakaan, vaan kansalaisen oikeudeton tila jatkuu. Viimeisenä toivonaan ihmiset alkavat pommittaa oman alueensa kansanedustajia apua etsiessään.

Lääkärit ja kansanedustajat omistanevat eläke-ym vakuutusyhtiöiden osakkeita. Mitä enemmän niistä maksetaan korvauksia, sen pienempi on omistettujen osakkeiden tuotto. Sallitaanko kansalisille totuudenmukaista tietoa, miksi hoitavan lääkärin lausunnon yli kävellään? – Kuka saa ”optioita” vakuutusyhtiöistä?

Eduskunta säätää lait, muttei valvo kunnolla niiden noudattamista. Kansanedustajat sallivat äänestäjänsä tapaturmasta tms. johtuvat kärsimykset.  Äänestämällä tiukasti laillisuutta vaativaa ehdokasta tällaisetkin ongelmat saadaan julkiseen keskusteluun ja poistetuiksi historiaan. – Jonkun täytyy uskaltaa tehdä aloite! Vakuutukset ja yhtiöiden toiminta ovat lakiin perustuvia. Lain täytyy taata erityisesti vakuutetulle vahingon kärsineelle oikeusturva.

Alpo Ylitalo, Ps.

Kokkola 2007-03-12