--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:688916 kpl

Ristiriitaista enegiapolitiikkaa?

Ministeri Mauri Pekkarisen johdolla ilmasto- ja energiapolitiikasta kehitetään verotuskeinoa, jolla kerätään varoja ongelmallisen suureksi paisuneen hallinnon kulujen kattamiseen.

Energiatuotannossa turpeen päästöt ja ”saasteverokohtelu” ovat räikeässä ristiriidassa keskenään. Ei ihme, että VTT:n tutkijoiden rivit repeävät. Kansan ihmettelee käytetäänkö VTT:n saamat veroeurot tavoitteelliseen tutkimukseen tuottaa vilpittömästi hyödynnettävissä olevaa tietoa. Hallitus käyttää totuutta erittäin säästeliäästi, kun ainoastaan sensuroidut tutkimustulokset julkaistaan. On huomioitava, että VTT:n toimii Pekkarisen alaisuudessa. 

Keskipohjanmaalehti kirjoitti 21.8. ”VTT vaatii tutkijoitaan vaikenemaan”. STT:n uutinen kertoo mm. ilmastotyöryhmän jäsenen jättäneen painostuksen vuoksi mielipidekirjoituksensa julkaisematta. Työntekijät ihmettelevät ja pelkäävät asemaansa, miksi laitos muodostaa virallisen kannan eivätkä tutkijat saa esittää erimielisiä näkemyksiään. Lainvalmistelun aikana eduskunnan valiokunnat kuulevat asiantuntijoita, joihin VTT:n johto valitsee ”luottohenkilöt”.

Pekkarinen kiistää sensuurin, ellei painostajia ja painostettuja yksilöidä. Painostetut vaikenevat potkujen pelossa eivätkä kauhun tasapainon ylläpitäjät halua tietenkään julkisuutta.

Turve tarjoaa monille yrittäjille töitä, mutta sen merkitys lienee suurin Vapolle. Nykytiedon mukaan hakkeen lisäkäytön työllistävä ja arvopuun kasvua lisäävä hyöty olisi aikaisempaa huomattavasti suurempi. Missä määrin vuonna 1986 sattuneen Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeisiä laskeumia kerääntyy turpeen mukana asutuskeskusten voimaloihin poltettaviksi?

Puutullikohusta lähtien ministereiden lausunnoista paljastuneet kytkökset osoittavat, miten suurteollisuuden edut menevät yleisen edun edelle. Metsäteollisuus haluaa estää puun lisääntyvän energiakäytön, ettei se nosta metsänomistajan tuloja ja puun hintaa. Saatuaan ydinvoimaluvat läpi kokoomus ei edistä puunenergian lisätuotantoa, mutta vihreät mitä vain, kunhan saavat olla hallituksessa! Palkitaanko ydinvoimalupien ja uusiutuvien polttoaineiden käytön linjaajat – vaalirahalla?

Alpo Ylitalo

kaupaunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola

2010-08-31