--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697486 kpl

Jätevesiasetus ja ampuma-aselaki

Äskettäin eduskunnassa hyväksytyn haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen keskustelun varjossa käsiteltiin monien tunteita kuohuttanut ampuma-aselakikin. Laki koskettaa kaikkia, sillä se lisää lääkäreiden työtä ja vastaanotolle pyrkivien jonoja, rasittaa asiakkaan ja lääkärin välistä luottamussuhdetta ja koettelee salassapitovelvollisuuden rajoja. Lääkäripulassa painivan maan kansanedustajat eivät piitanneet kummankaan kustannusvaikutuksista. - Puheetkin pidettiin tyhjän istuntosalin seinäpatsaille.

Asiantuntijoiden ”järjettömäksi” arvioima aselaki meni läpi äänin 158-17. Ajautuuko ryhmäkuri-tettu eduskunta ohjauskyvyttömän laivan tavoin äärimmäisyydestä toiseen? Yksikään hallitus-puolueiden edustajista ei äänestänyt lakiesitystä vastaan. Sen sijaan kaikki perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajat, yksi sosiaalidemokraatti ja neljä vasemmistoliittolaista vastustivat lakia. - Mistä tulevat varat noin 5000 auktorisoidun ammuntakouluttajan ja lupakanslian poliisien palkkaamiseen? Kuka määrittelee kouluttajan pätevyysvaatimukset?

Tuleeko isämaaylpeyttä kohottavia ilonhetkiä, kun ampujat menestyvät olympialaisissa?

Jätevesiasetus on kustannuksiltaan niin raskas ja ristiriitainen saavutettavissa olevaan hyötyyn nähden, että ministeri Paula Lehtomäki pakenee Kainuusta tavoittelemaan eduskuntavaaleissa pääkaupunkiseudun viemäriverkostoon kuuluvien asukkaiden ääniä. Onko haja-asutusalueen kansan valtaan nostaman riskisijoittajan kainuulaispolut kuljettu loppuun? - Vihreyttä vaativa asfaltin äänestäjä voinee pelastaa.

Kansan on vaikea saada tarkoitushakuisuusvapaata tietoa Suomen osuudesta Itämeren fosfori-kuormaan. Eri tahojen kuormituslaskelmien eroavuudet vievät niiden uskottavuuden. Sama tilanne on Pohjanlahden hyljemäärien arvioissa. – Virkamiehet sanovat, ettei niitä ole laskettu ja kalastajat toteavat niitä olevan liikaa!

Vaalitulospelko sävyttää kepulaisten Veikko Leväniemen 27.10. ja Erkki Hännisen 31.10. Keskipohjanmaassa julkaistuja jätevesikirjoituksia. Niissä käsitellään totuutta erittäin varomatto-masti. Hänninen suorastaan yllyttää välinpitämättömyyteen jätevesiasetuksen tulkinnassa.

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola 2010-11-07