--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707324 kpl

Kaukonäköistä tehokkuutta politikoinnin tilalle

 

Olemme eläneet vuosikymmeniä ansiotasoa korkeampaa elintasoa. Työttömälle tarjottu työ ei aina kelpaa, vaan työttöminä vaaditaan sosiaalietuja, joihin yhteiskunnalla ei ole enää varaa. Miten sosiaalista turvaverkkoa harvennetaan? Jokaisen  pitäisi ymmärtää, että vakaa elintaso vaatii hyvinvointipalvelujen justeerausta. Velaksi elävän yhteiskunnan pitää luopua jostakin.

 

Moniko tietää, miten viime vuosisadan 50- ja 60-luvuilla miehiä haettiin kyliltä hätäaputöihin kuorma-auton lavalla - talvella kylmässä kovalevykopissa - kaivamaan lapiolla ojaa? Osa työllistyi metsäojilla tai risusavotoissa. Pellonraivauksen,  metsäojitusten, tietöiden ja teollistumisen vaiku-tuksesta talouskasvu oli tuntuva. Hoitotöiden tuloksena metsien puuvarat ovat lisääntyneet 60 %.

 

Edunvalvonnan tuloksena palkkakustannukset karkasivat tuottavuuden edelle ja veivät kilpailu-kyvyn. Kouluverkostoa on karsittu rajusti, samoin hallintobyrokratiaa ja turhaa sääntelyä. Sielä vapautuvalle joukolle on keksittävä tuottavaa, kotimaassa pysyvää työtä. Tieverkoston kunnossapito tuottaa vaikeuksia. Rahoittaaksemme ns. hyvinvointipalvelut valtio myy omistustaan ja pääomia syödään.  Kun itse emme osaa, myymme tuottavat yritykset - jopa terveyden- ja sairaanhoitoa - ulkomaalaisille.

 

Nousukauden aikana maaseutukylillä saattoi olla vain yksi kyläpuhelin. Silti asiat  hoidettiin. Poliittiset mielipide-erot eivät rajoittaneet kyläläisten yhteistyötä. Kommunisti ja kokoomuslainen keskutelivat kepulaisen kanssa vapaasti.

 

Politikointi ei pilannut perunanistutus-, nosto-, puinti- eikä pärekattotalkoita. Työpalkat korvattiin usein väkivelkasilla: ts. työ maksettiin työllä. Maattomat saivat palkkansa sopimuksesta riippuen viljely- tai karjataloustuotteina sekä rakennus- tai polttopuina. Palkka ei sisältänyt enempää valtion kuin kunnanveroakaan. Työhalut muodostivat sosiaalisen turvaverkon.

 

Nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan vastikkeettomat etuudet passivoivat kansaa. Sosiaalinen turva-verkko lisää tukien varassa eläviä. Vaikkei tarjottu työ kelpaa, vedotaan työttömyyskorvauksen lisäksi erilaisiin lakisääteisiin tukioikeuksiin.

 

Eduskunnan keskustelut osoittavat, miten oppositio pyrkii lisäämään kannatustaan arvostellen lähes kaikkia hallituksen esityksiä. Jos kannatus lisääntyy, se voi johtaa vaalien jälkeen hallitukseen. Uusi oppositio arvostelee jälleen hallituksen esityksiä. - Tavoitellaan viisausvuoroa. Puolueille on tärkeämpää kuka saa sanoa kuin sanoman sisältö. Siksi asiat junnaavat paikoillaan.

 

Saavatko eduskunnan valiokunnat asiantuntijakuulemisten antia käyttöön? Turhiin väittelyihin kuluva aika pitäisi miettiä, miten kilpailukyky palautetaan. Puheiden sisällöstä esitetyt "anteeksipyynnöt" osoittavat, että edustajien ajankäyttöä voisi tehostaa. - Istuntosali muistuttaa joskus kanatarhaa.

 

Viiden vuoden sisällä politikointi vähenee, mutta  tehokkuus ja yhteistyö lisääntyy. Alamme arvostaa oppiarvojen sijasta myös osaamista. Työttömiä tohtoreita oli vuoden 2015 syyskuussa 1 040. Lisäystä vajaassa kahdessa vuodessa on  lähes 35 prosenttia. (TEM.)

 

Vapaaehtoisuus on pakkoa parempi.

 

Alpo Ylitalo

Kokkola

2016-07-09