--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707318 kpl

Vesivoiman osuus sähköntuotannosta

 

Suomessa tuotettiin sähköä 78,6 terawattituntia (TWh) vuonna 2006 eli miljardia kilowattituntia (KWh). Siitä vesivoimalla tuotetun sähkön osuus oli 14, atomivoiman 28, tuulivoiman 0,2 % ja loppuosa muilla tavoin tuotettua. Sähköä tuottavia vesivoimalaitoksia on 250, joista 60 yltää 10 MW:n tuotantoon. Suomen suurimman laitoksen Imatran teho on 168 MW ja tuotto vuodessa noin 1 miljardi KWh:a eli 1/8 Loviisan ydinvoimalan tuotannosta.  Saimaan kautta kulkevan vesivoiman tuotantopinta-ala on n. 18 % Suomen vesivoimaa tuottavasta pinta-alasta (Tilastokeskus).

Vesivoiman nimitys ja merkitys on muuttunut säätövoimaksi. Suomen energiateollisuuden selvityksistä ilmenee, että kiisteltyjen Kollajan, Vuotoksen ja Raudanjoen Sierilän voimalaitosten yhteenlaskettu teho olisi 807 gigawattituntia/vuosi. Gigawattitunti on 1000 MWh, mikä vastaa noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Kauko-ohjattavissa olevan laitoksen tuotanto on edullista, vaikka rakentaminen on joskus kallista. Silti saatavaa hyötyä ja merkitystä energiataloudelle tulisi verrata muiden elinkeinotoimintojen, esim. matkailun, kalatalouden ja poronhoidon menetyksiin. Vaikeammin mitattavia, korvattavia arvoja ovat luonnon- ja maisemanmuutokset.  

Vesivoiman altaat aiheuttavat pysyvän muutoksen alueella asuville ja jakavat mielipiteitä. Joku muistaa Kitisen valjastamisen aiheuttamat korvauskiistat. Petkulan kylän tienvarsitaulussa maanomistajat ilmoittivat joutuneensa ryöstön uhreiksi. Korvaus maasta oli 50 penniä neliöltä, pelloista 450 markkaa hehtaarilta ja metsästä korvattiin 60 % . - Kun uutta vesivoimaa rakennetaan, sen aiheuttamat menetykset ovat pysyviä, joten korvauksissa on huomioitava myös odotusarvot.

Kitisellä jäi veden alle parhaita jokirantametsiä 20 km keskileveyden ollessa pari kilometriä. Ihmisten menetykset ja oikeustaistelussa kokema voimattomuus aiheuttivat itsemurhia. Kosmeettiset korvaukset osoittavat, että kansanedustajat hyväksyvät hallintoväkivallan. – Tuorein esimerkki vallankäytöstä on Natura 2000-suojeluohjelma, missä oikeushallinto turvasi vahvemman edun. Todisteena hallintoväkivallasta: ministeri Enestam hyväksyi, että Himangalla muusta kuin luonnonsuojelusyystä Naturaan otetusta 1,5 ha:n metsäpalasta maksettiin 190 000 markan suojelukorvaus, vaikka naapurit saivat rantatonttiensa menetyksistä noin 40 000 markkaa. Perussuomalaisten ed. Raimo Vistbacka jätti eriarvoisuudesta ministerin vastattavaksi ainakin kolme kirjallista kysymystä eli 1401/2001 vp, 1325/2001 vp sekä 463/2004 vp. Niihin ministerit ovat antaneet kestoselityksensä: ei anna aihetta. Muut paitsi ”valikoidut” maanomistajat ovat aina häviäjiä. Aiheellisia kysymyksiä, sillä Metsähallitus myi Kalajoella vertailukelpoisia tontteja jopa neljä kertaa korkeampaan hintaan kuin, mitä himankalaiset saivat rakennusoikeuksien menetyksistä.

Jokivoimalaitoksilla on kohta tuhottu Itämeren ja Pohjanlahden lohi- ja vaellussiikakannat. Pyynnin rajoituksilla ne eivät palaudu. Kustaa Vilkunan verotiedoista tekemien selvitysten mukaan Tornionjokilaakson lohisaaliit ovat olleet 100 – 350 ja Kemijoen noin 160 tonnia vuodessa. Suomen ja Ruotsin yhteinen lohisaalis vuonna 2006 oli Tornionjoesta 14,3 tonnia. Kalix- ja Tornionjoen poikastuotto Itämerenlohesta on 70 % . Joka viides lohi on enää istutettu eikä tiedetä syytä, miksi istutukset eivät enää onnistu. Suomen vuoden 2007 saaliskiintiöstä saatiin enää 39 % ja määrä supistuu vuosi vuodelta. Kalastusmatkailupalveluita tarjoavat syyllistävät merikalastajat ja päinvastoin.

Teollisen tuotannon paetessa kustannuskriisissä painivasta maasta kalastusmatkailu pysyisi, jos joet kunnostettaisiin. Se toisi satsaukset takaisin. En liene väärässä ennustaessani, että atomivoimasta on tulossa ainoa perusvoiman tuotantomuoto.

Alpo Ylitalo, Kokkola

2008-03-03