--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707324 kpl

Satamaväylien ruoppaustarve


Kokkolan satamaväylän 13 metrin kulkusyvyys pitää ruopata 14 metriin eli Merenkurkun syvyyteen. Tanskan salmista menee 15 metrin väylä. Kokkolan väylän ruoppaushanke tuli vireille vuonna 2009. Valmiina oleva luvitus odottaa valtiolta rahaa työn aloittamiseen. Vuosituotto paranee 10 milj. euroa. Työllä on kiire.

Kokkolan satama on lastausmääriltään Suomen kolmanneksi suurin yleissatama. Väylän syventäminen on tärkeysjärjestyksessä ykkönen. Satama on erikoistunut pulkkitavaran kuljetukseen. Vuoden lopussa allekirjoitetun kauttakulkuliikenteen sopimuksen arvo on 0,5 miljardia euroa. Vuotuiset lastausmäärät ovat pyörineet 7-8,6 milj. tonnin välillä. Kaksoisradan valmistuttua Suomen raskaimmat malmijunat maksavat investoinnit hidastamatta muuta liikennettä.

Panamax-luokan laivan kulkusyvyydessä 100 tonnia on yksi senttimetri. Ruoppauksen jälkeen rahdin kilpailukyky paranee ainakin 15 %. Panamaxin täysi väylämaksu on 107 700 euroa. Venäjä rakentaa ja kehittää satamiaan, joiden kilpailuun meidän on vastattava. Tällaisen laivan lastaus kestää 2,5 meillä, mutta esim. Argangelissa jopa 8-12 vuorokautta. Laivaisännät saavat tulonsa kujetetuista tonneista. Kokkolan satamassa rautatievaunun kaatolaite kääntää ylösalaisin ja lasti purkautuu hetkessä siiloon.

Kokkolan lastaustehosta saa kuvan verrattaessa purettujen vaunujen määriä toisiinsa. Vuosaaren satamassa puretaan vuorokaudessa noin 35 vaunua, kun vastaavasti meillä 400. Syksyllä solmittu 29 milj. tonnin kuljetussopimus vastaa Äänekoskelle valmistuvan sellutehtaan 37 vuoden tuotantoa. Kokkolan väylään sijoitettu raha tulee takaisin viidessä vuodessa ja rahalle 5 %:n korko.

Sahattaessa puun pitää liikkua ainostaan yhteen suuntaan. Sijaitsevatko puun hankinta-alueet niin, että puu kulkee aina satamaan päin? Vastakkainen liike on kustannus ja hiilijalanjälki. Väylän syvyyden vuoksi Oulun satamaan ei ole jäänyt sahatavaraa odottamaan kuljetuksia. Sahojen tuotanto pyörii täysillä, joten ruoppauksella siellä ei ole kiire.


Alpo Ylitalo, kuntavaaliehdokas

Kokkola 2017-03-15