--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:697544 kpl

Natura 2000-reviirit laajenevat

Natura 2000-ohjelmasta tuli kallis riesa, sillä se ei saa direktiivinvastaisesti toteutettuna EU- avustusta. Raja-alueiden maanomistajat kärsivät, sillä reviiriä laajennetaan suojelukohteiden ulkopuolelle. Valtiontaloudentarkastusvirasto totesi kertomuksessaan 140/2007 Natura 2000- verkostosta, että vuodesta 2006 lähtien vuotuiset hoitokustannukset ovat suuremmat kuin alueiden hankintamenot. Kansanedustajat luottavat virkamiehiin piittaamatta, mitä ”Naturamaassa” tapahtuu. - Ei ihme, että puhutaan ekoterrorismista!

Himangan Pohjanpään osakaskunta kaavoitti rannat ja jakoi vesijätöt. Natura 2000-raja- alueilla ja osin sisällä on kesämökkejä sekä joitakin rakentamattomia tontteja. Ympäristöviranomaiset kielsivät rakentajilta avomeren laidalla omarantaisille tonteille rantautumispaikkojen teon. Peruste oli, ettei Natura-alueen rantaviivaa saa muuttaa.

Kysymys hallinnolle: miten tiettömille saaritonteille ja huviloille kuljetaan, ellei ole olosuhteiden edellyttämiä rantautumispaikkoja? Jokainen avomerta tunteva tietää, että aallokko on armoton ja särkee veneen rantakiviin. Miten lapset ja vanhukset nousevat kivikkoisille rannoille ja miten  rakennusmateriaalit sekä tavarat saadaan perille ilman satamapaikkoja? – Virkistäytyjällä ei ole lepohetkiä, sillä tuulen suunnan- ja veden korkeuden muutokset vaikuttavat veneen säilymiseen.

Salmien ja väylien mataloituessa pienentyvät virtaukset nopeuttavat rehevöitymistä Perämeren saaristoissa. Vesistön rehevöityminen on lisännyt räjähdysmäisesti kiiski- ja särkikantoja ja levittänyt ne Kallan kareille saakka. Himankakylän ja Kekolahden lähialueen muutamien salmien kunnostus 1998 – 99 palautti kolmekymmentä vuotta sisäsaaristosta kadoksissa olleet ahvenen ja hauen. Veden laatu ja veneilyturvallisuus paranivat, heinittyminen väheni, linnusto lisääntyi ja uinti alkoi kiinnostaa ihmisiä.

Natura 2000-ohjelman vuoksi ulkosaariston kaavanvahvistajat vähensivät rantaviivamitoituksen edellyttämää tonttimäärää. Maanomistajille luvattiin hyvitykseksi siirtää rakennusoikeutta matalaan sisäsaaristoon, jonne ei ole tietä eikä turvallisia veneväyliä. EU:n takia rannikon maatiloista jäljellä olevat arvot – säästöt - ovat tonteissa ja huviloissa! Asukkaat hakivat EU:lta tukea luontoa ja ihmisiä hyödyttäväksi todettuun salmien ruoppaushankkeeseen. Ympäristölupavirasto eväsi kahden tärkeimmän, em. vuosina avatun salmen kunnostuksen vedoten mm. Natura-alueen läheisyyteen (Kurkikarvon salmesta on 700 metriä Natura-rajalle). Salmet ovat kulkureitti lukuisille tonteille.

Aiempi väyläruoppaus oli luonnonhoitotoimi, kun siitä hyötyy Natura 2000-alueen massaturismi, mutta kun uusi hanke hyödyttäisi ulkosaaristossa rakennusoikeutta menettäneitä tonttien sekä mökkien omistajia, niin se onkin uhka Natura 2000-alueelle. Kurkikarvon- ja Isonkivenkarvonvälisestä vesialueesta odotetaan muodostuvan flada, noin 500 vuoden kuluessa ja toiset odottavat merenpinnan nousua jopa kymmenellä metrillä. Fladalta edellytetään luonnontilaisuutta, mutta lähes kaikkia alueen salmia on ruopattu aiemmin. Ekoterrorismi on nykytodellisuutta!

Alpo Ylitalo, Osakaskunnan pj.

Kokkola 5.2.2008