--- ALPOLLA ON ASIAA --- "Moraali"vaalit 2011 ---

ALPOLLA ON ASIAA

Klikkaa Yhteystiedot- ja/tai Linkkejä-kohtaan. Siellä on nettisivuja, joilta löytyy lisää asiaa ja mietittävää!

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:707315 kpl

Kunnioita isääsi ja äitiäsi!

Lapsuudesta aikuisikään saakka tapa tuotti hyvää mieltä. Monissa kulttuureissa vanhempien ihmis-ten kunnioitus kirjoittamattomanakin on laki, jota ei saa eikä voi rikkoa. Nykypäättäjien lusikka on syvällä eläkeläisten kupissa.

Vuoden 1962 alussa käyttöön tulleessa eläkelaissa työeläkkeet sidottiin 100-prosenttisesti palkkakehitykseen ja sen muutoksiin. Eläkeläisten taloudellinen riippumattomuus ja sukupolvien-väliset suhteet paranivat. Vuonna 1977 eläkelain muutoksessa tuli käyttöön ns. puoliväli-indeksi, jossa eläkkeet määräytyivät puoliksi palkkojen ja puoliksi hintojen nousun perusteella. Tuosta lähtien eläkkeet ovat jääneet palkkakehityksestä.

Holkerin hallituskaudella käynnistyneen talouskriisin seurauksena kansan hyvinvointikehitys katkesi. Ahon hallitus kohdisti menoleikkurin tuottamattomiin, yhteiskunnan varassa eläviin. Eläkeläisistä tuli hiljainen kärsivien ihmisten oikeudeton joukko.

Vuonna 1995 säädetyn työeläkelain mukaan eläkkeet seuraavat 20-prosenttisesti palkkakehitystä ja muilta osin hintakehitystä. Erään laskelman mukaan vuodesta 1996 lähtien eläkkeet ovat jääneet jälkeen elintasokehityksestä noin kahden prosentin vuosivauhdilla. Samalla supistettiin vielä työeläkkeiden kohdalla kaikille ikäihmisille kuulunutta kansaneläkkeen pohjaosan saantioikeutta. Työssä olevat saivat verohelpotuksia, joita ei annettu eläkeläisille. Eläkeläisten verotus kiristyi työs-säkäyviin verrattuna. Taitettu indeksi nakertaa eläkeläisten toimeentuloa koko ajan. Paluu puoliväli-indeksiin parantaisi sitä.

Eläkeläisten varoja sijoittaneet hävisivät USA:ssa Lehman Brothersin velkajärjestelyissä 13 miljardia euroa. On käsittämätöntä, että ”köyhien” edunvalvojalla Jouko Ahosella oli kanttia puolustaa eläkevakuutusyhtiöiden johtajien 700 000 euron vuosiansioita.

Käytettävissäni olleen laskelman mukaan työntekijöiden eläkemaksuna kerättäviä työeläkemenoja olisi tänä vuonna 22,3 miljardia euroa. Siitä käytettäneen ¾ nykyisiin eläkemaksuihin, jolloin jää 5,6 miljardia eläkevarannoksi tulevaisuuden varalle. Tällä hetkellä jatkuvasti kasvava eläkerahasto lienee 130 miljardia.

Puoliväli-indeksi nostaisi eläkemenoja 230 miljoonaa euroa eli se lohkaisisi 0,17 % ja varanannon kasvu jatkuisi edelleenkin. Lisämenon kuluttama eläkevaranto riittäisi 600 vuodeksi, vaikkei rahastoon kerättäisi kasvattavia eläkemaksuja.

Eläkevarantomme on kerätty eläkeläisten palkkatuloista ja työnantajamaksuina - se ei ole verotuloa.  Koska Suomessa ei ollut töitä, rohkeimmat lähtivät Ruotsiin, jolloin työllistämistaakka keveni täällä. On häpeä, että omatoimisia kotimaahan palaavia rankaistaan siitä, että Suomi ei kyennyt tarjoamaan heille työtä! Onko oikein kohdella eläkeläisiä, kuten nyt teemme?

Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä onnellista uutta vuotta!

Alpo Ylitalo

kaupunginvaltuutettu, Ps.

Kokkola 2010-12-22